News

สร้างแบรนด์ชนิด Neal’s Yard Remedies จากความซื่อสู่ผลิตผลสถานที่เข้าถึงจิตใจลูกค้า

นักการตลาดกับนักธุรกิจโดยมาก ยังมีความประจักษ์แจ้งสั่งการก่อสร้างแบรนด์สถานที่งดงาม จักจำเป็นจะต้องริเริ่มขนมจากงานออกแบบ ตราสินค้า สัญลักษณ์ กิโลโก้ หรือไม่ก็การพาเอาคุณลักษณะสิ่งของผลิตภัณฑ์มาสร้างมอบเป็นแบรนด์ โดยหลงลืมตรึกตรองจรว่าหมดด้วยกันนี้เป็นเหมือนรูปโฉมโนมพรรณภายนอกของผลิตผลแค่นั้น งานสร้างแบรนด์สถานที่สะอาด ควรเริ่มต้นขนมจาก

Read More

‘รมย์รพีนท์’ คืบหน้าคลายกกผู้บริโภคหมวด New Gen สู้การสู้รบสถานพยาบาลความงาม 2 หมื่นกล้อน

หลังจากพรรษาที่ผ่านมา รมย์รพินท์ สถานพยาบาล คว้ามีการรีแบรนด์ลงมาชันษาตรงนี้ได้คืบหน้าขยายฐานผู้ใช้สู่พวก New Gen รวมหมดนิสิตกับวัยทำงาน ชั้นบี-บีบคั้นวก ครบครันทำให้เสมอหลักท้องตลาดด้านดิจิทัล เพื่อรบพุ่งการสู้รบท้องตลาดคลินิกความสวยงามที่มีมูลคุณค่าเหมือนกับ

Read More