‘ศศินทร์’ สถาบันแต่ต้นแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับดักกฏเกณฑ์ทวีปยุโรป BSIS บ่งบอกตรวจวัด impact ‘เท้าหน้าแห่งอนาคตกาล’

อิฉันเปล่าอาจจะปิดประตูได้แหว แห่งช่วงปัจจุบัน การงานประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงเจียรอีกด้วยความเร็วภายใต้ภาวะแวดล้อมที่มีคดีท้าชนิดไม่เคยบังเกิดมาก่อนกำหนด การสร้างเจ้าหน้าที่แห่งหนมีความถนัดด้านการเป็นผู้นำ (Leadership skill) จึ่งมีความจำเป็นมาก กับความสามารถแห่งประธานอย่างหนึ่งของงานครอบครองผู้นำ ถือเอาว่า การสร้างผลกระทบกระเทือน (impact) แจกมีขึ้นสถาบันผู้สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจศศินทร์ ที่ว่าวกุลาลงมือที่์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ครอบครองสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งจำเดิมของไทยแห่งมีสิทธิ์งานรับรองคุณลักษณะหลักเกณฑ์การศึกษาเล่าเรียนด้านบริหารธุรกิจชั้นสากล จาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ของสหรัฐฯ ด้วยกัน EQUIS ซึ่งดำรงฐานะกฏเกณฑ์มากมายขนมจาก European Foundation for Management Development (EFMD) ของทวีปยุโรปศศินทร์ ‘สถาบันแต่ต้น’ แห่งได้เรื่องรับรอง BSIS แห่งอาเซียนครั้นเร็วๆ นี้ ศศินทร์ ได้การต้อนรับกฏเกณฑ์ “Business School Impact System” (BSIS) ขนมจาก EFMD ซึ่งมีข่ายงานสรรพสิ่งสถาบันมุขข้างบริหารธุรกิจสิงสู่ทั่วโลกกระทั่ง 930 สถาบันแห่ง 91 ด้าว เพราะว่า ศศินทร์ ถือเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ “ที่เริ่มแรก” ที่เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับงานต้อนรับตรงนี้ จัดได้ผลเน้น position สรรพสิ่งศศินทร์ณกาลเวลา Digital Age แห่งคนรุ่นหลังจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมอยู่ทุกเมื่อ และสอดคล้องกับเล่ห์เหลี่ยมสรรพสิ่งสถาบันที่งานดำรงฐานะสถาบันการศึกษาแห่งหนย้ำความเป็นสากล ด้วยกันก่อสร้างการพัฒนาความยั่งยืนอีกด้วยแนวคิดผู้ผลิตแห่งชั้นภาค ศศินทร์ สิงสู่ที่สารบาญ 1 แห่ง 3 ของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจณเอเชียที่ถือสิทธิ์การรับรองกฏเกณฑ์ BSIS ขนมจากทั้งเพ 34 สถาบันการศึกษาทั่วโลก เพราะมี 2 สถาบันแห่งทวีปเอเชียที่มีสิทธิ์การต้อนรับตรงนี้อีกด้วย ตกว่า Shanghai’s China Europe International Business School (CEIBS) จีน ด้วยกัน India’s Birla Institute of Management Technology (BIMTECH) ชมพูทวีปBSIS แสดงตรวจวัด impact ร่างกายลุ้นสร้าง “เท้าหน้าแห่งอนาคต”ภายใต้สันกฏเกณฑ์ BSIS นี้ จักสนับสนุนให้ศศินทร์สามารถก้าวจรสู่เล่ห์เหลี่ยมใหม่ได้อย่างมั่นคงขึ้นไป เพราะว่า BSIS ครอบครองระเบียบการประเมินผลแตะต้อง (impact) สำหรับสถาบันการศึกษาข้างบริหารธุรกิจแห่งริเริ่มใช้คืนณพรรษา 2557 ซึ่งประกอบด้วยการเห็นด้านงานตรวจวัด impact ทั้งสิ้น 7 ข้าง เพื่อประเมินการก่อสร้างผลกระทบสรรพสิ่งสถาบันฯ ณข้างการหาความรู้อนุศาสน์ การพัฒนาการทำงาน งานค้นคว้าวิจัย การเงิน เข้าสังคม จินตภาพ ด้วยกันความกระทบกระเทือนดามสภาพแวดล้อมเขต ทั้งนี้ กระบวนการสรรพสิ่ง BSIS จักสนับสนุนสะท้อนปันออกเห็นผลแตะสิ่งของการปฏิบัติงานทั้งที่ครอบครองรูปธรรมด้วยกันนามธรรม แห่งหนสถาบันการศึกษาสร้างปันออกกับดักที่โล่งแจ้งกับเข้าผู้เข้าคนอีกด้วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ปลาไหล เฟนวิค ผู้ดูแลศศินทร์ กล่าวว่า เป็นเวลา สิบ ปีแล้ว แห่งสถาบันฯ ศศินทร์ ให้ความสำคัญกับดักความยืนยงด้วยกันเกาะนำครอบครองขัดสนเสาณการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนอนุศาสน์ รวมถึงกิจกรรมกระยาเลย การวัดผลความสำเร็จสรรพสิ่งสถาบันการศึกษาข้างบริหารธุรกิจที่งดงามไม่ก็สถาบันการศึกษาใดๆ ก็ตามนั้น ขึ้นอยู่ impact หรือว่า ผลกระทบกระเทือนแห่งหนสถาบันแห่งนั้นก่อให้เกิดสังกัดประชา ด้วยกันองค์กรต่างๆ ณเข้าสังคม รวมไปถึงการมีอิทธิพลทาบการตัดสินใจที่ท้องที่การทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่เส้นทางการสร้างความยั่งยืนด้วยแนวคิดผู้สร้าง ด้วยกันเป็นแนวทางในการก่อสร้าง “ผู้นำแห่งอนาคต” ซึ่ง BSIS จักสนับสนุนครอบครอง guideline ที่เหมาะสมเนื่องด้วยการก่อสร้าง impact ใหม่ๆ ศศินทร์จึ่งหวังที่จะก่อสร้าง impact แจกสมบูรณ์ต่อจากนี้หัวหน้านิกม์ จ้องลยบุตร รองผู้อำนวยการศศินทร์ ปีก Strategy, Innovation and Impact เสนอประเทืองถึงกฏเกณฑ์ BSIS ดุคล้องจองกับดักจุดประสงค์ของสถาบันศศินทร์ แห่งหนมุ่งหมายเน้นย้ำไปแห่งการพัฒนาประการยั่งยืนที่สรรพสิ่งที่ดีฉันก่อลงมาทั่ว ศศินทร์เน้นย้ำการสร้าง impact ประกบการเปลี่ยนแปลงณเข้าสังคม แห่งเขตการงาน กับที่สำคัญถือเอาว่า ส่งต่อ impact เจียรสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องถูกส่วนเสื่อมโทรมดามเรื่องนั้นๆ และประกอบด้วยขยายการรับรู้กับความเปลี่ยนแปลงครอบครองวงกว้างขนบไปสู่ ‘maximize impact’ ก่อสร้างแนวคิดผู้ประกอบการยั่งยืนภายใต้ strategy นวชาตสรรพสิ่งศศินทร์เพื่อที่จะจุดหมายนวชาตไปสู่งาน “maximize impact” หรือว่างานก่อสร้างผลกระทบกระเทือนอย่างสูงมาก หัวหน้าวสุ ศรีวิภา Chief Impact Officer ได้พูดถึงการพาหลัก BSIS ลงมาทำให้เสมอใช้กับหลักสูตร การศึกษาเล่าเรียนอนุศาสน์ งานดำเนินงานต่างๆ รวมถึงอีกทั้งเล่าจดกิจกรรมแห่งหนจัดขึ้นข้างในสถาบันแห่งเป็นการก่อสร้างแรงดลใจปันออกกับพื้นที่การงานแห่งการต่อยฝืดเคืองแนวคิดการก่อสร้างความคงทนถาวรอย่างเช่น เมื่อพรรษา 2561 ศศินทร์ได้มาร่วมกับพันธมิตรแห่งการจัดกิจกรรมฉายจอเงินกับการเสวนาแห่งข้อ Food Waste ซึ่งมีผู้เข้าร่วมธุรกิจประมาณการ 300 มนุษย์ อันที่ชี้ให้เห็นความสำเร็จสิ่งของงานจัดงานณครั้งนี้ไม่ใช่เช่นนั้นเพียงแต่ผลรวมเพื่อนร่วมงาน ถือเอาว่าการก่อสร้างแรงบันดาลใจปันออกกับดักผู้เข้าร่วมธุรกิจที่งานปรับเปลี่ยนทัศนคติกับความประพฤติที่งานเสพของกิน เพราะว่าหนึ่งที่อธิคมสรรพสิ่งการก่อสร้าง impact ตรงนั้นถือเอาว่า ประกอบด้วยเทศมนตรีของชินห้องอาหารชื่อดังแห่งเอ็ดแห่งหนร่วมธุรกิจ ได้มานำเมธาและสิ่งแห่งหนได้จากธุรกิจไปทำให้เสมอใช้กับร้านอาหาร อาทิ ปรับขบวนการการผลิตในร้านรวง ไม่ก็ ออกลูกเมนูนวชาตๆ ที่จะลุ้นตัดทอน Food waste ที่เกิดขนมจากงานปฏิบัติงาน เป็นอาทิจากความสำเร็จ สรรพสิ่งงานสร้าง impact กระยาเลยเหตุเดิมขึ้น ร่วมกับการถือสิทธิ์การรับรองกฏเกณฑ์ BSIS ขนมจากยุโรป ศศินทร์จึ่งหวังขยาย impact จรไปสู่ผู้แห่งเกี่ยวพันทุกคน ไม่ว่าจะดำรงฐานะนักศึกษา ผู้หลักแหล่งชดใช้บริการ กับศิษย์เก่าสิ่งของอีฉันแห่งสมัยที่ทุกอย่างบังเกิดแจ้นเสมอเหมือนกระพริบตา ผิอีฉันเปล่าขยันปรับตัว ไม่เหลาคมตัวเอง ก็คงจะเหลือหลอพื้นที่แจกยืนขึ้นลดลงเรื่อยๆ เสียแต่ว่าผิเปล่าโหยกระฉอกขบวน ทดลองเจียรตรวจสอบหลักสูตรสรรพสิ่งศศินทร์ ถึงที่เหมาะการงาน Open House ดูกรมองดูะเอียดประเทืองแห่ง www.sasinมันสมองedu หรือว่าติดต่อ 02 218 3851, 02 218 3861-62