Retail 24 Hours มาแรง! “สามย่านเกลอชโลมวน์” ดึงดูดแบรนด์เทิ่งเปิด 24 ชั่วโมง รับ Sleepless Society ใหญ่

มิใช่เท่า “ร้านสะดวกจับจ่ายใช้สอย” (Convenience Store) แห่งยกขึ้นให้บริการ 24 ครู่ 7 วันฉบับร่างไม่มีทาง-ระยะเวลาหยุด หลังจาก MarketingOops! นำเสนอข้อเขียน “เฝ้าดูเทรนด์ “24 Hours Lifestyle” มรรคาคนเมือง-เข้าผู้เข้าคนมนุษย์นอนดึก! ไสงานรั้งขึ้น 24 ชั่วโมงลงมาพลัง” ตอนนี้ Retail ผู้ให้บริการของซื้อของขาย-ร้านค้า “24 กักขฬะโมง” อยู่บาดตาเพิ่มขึ้นล่าสุด “สามย่านสหายทาเวียน์” แผน mixed-use development ของโกลเด้นแลนด์ (บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ แหลมทอง ดำรงฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ กับครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดในดินแดนเจ๊สัวเติบโต ซิริวัฒนสวามิภักดิ์) โหมโรงขอบเขตรีเอียงล 24 ชั่วโมง เช่นกันงานดูดแบรนด์ห้องอาหาร เครื่องดื่ม กับบริการในที่ชีวิตประจำวันปะปนกัน เช่น แบงค์ ออกร้านซื้อขายให้บริการตลอดทั้งวันทั้งคืน ปฤษฎางค์พบ Insight คนรุ่นใหม่มีไลฟ์สไตล์ลดหย่อน ไม่ถูกใจอ่านหนังสือสถานที่นิวาสสถาน ถูกใจทำงาน-อ่านหนังสือตาม Co-Working Space, Coffee Café ใช้แม่เหล็ก “24 กักขฬะโมง” ดูดมนุช-ก่อสร้างความต่างจากห้างสรรพสินค้า – Mixed-use Project โดยรอบทำเลที่ตั้งสิ่งของแผน “สามย่านมิตรชโลมวกวน์” สิงสู่ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ด้วยกันโครงการโค่งสถานที่ดำรงฐานะ “Mixed-use Development” มากมาย ตั้งแต่แยกบุษบงวัน มีศูนย์การค้าเอ็มบีเค เคลื่อนขึ้นไปเขตสยามสแควร์ ประกอบด้วย 3 ศูนย์โย่ง คือว่า สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามเซ็นเตอร์, สยามพารากอน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าที่อยู่ตรงข้ามอีก 2 – 3 แผนการ และสมมติว่าซื่อขึ้นไป ดำรงฐานะน่านราชประสงค์ มีโครงการเซ็นทรัลเวิลด์, เกษร วิลเลจ ดำรงฐานะ 2 โครงการโค่งสถานที่ถือเป็น Landmark แห่งน่านตรงนี้ขณะที่ขอบเขตรามา 4 พลังเกิดอีก 2 อภิมหาแผนโค่งสถานที่เป็น Mixed-use คือว่า One Bangkok ในเครือทีซีภาษาซี กรุ๊ปสิ่งของเศรษฐีก้าวหน้า ด้วยกันแผนการ Central Dusit สถานที่เป็นคดีสมรู้ร่วมคิดระหว่างภาษาซีอ้วนพีเส้นเอ็น กับพวกดุสิตเมื่อห้างสรรพสินค้า ด้วยกันแผน Mixed-use เกิดขึ้นมากมาย หัวใจสำคัญแห่งแผนการไหนแผนเอ็ดแจ่มแจ้งก่อกำเนิดรวมความว่า งานวาง Positioning สิ่งของเนื้อตัวแผนแบ่งออกผิดแผกแตกต่างขนมจากโครงการอื่นถิ่นที่อยู่โดยรอบอีกด้วยเหตุสถานที่พื้นที่สิ่งของ “สามย่านมิตรชโลมวนเวียน์” อยู่ในสภาพขอบเขตสถาบันการศึกษาที่ประกอบด้วยทั่วเด็กนักเรียน นักศึกษา ด้วยกันจวนกับเนื้อที่ช้อปปิ้งน่านสยามสแควร์ และใกล้กับที่ทำงานบิวดิ้งเขตสีลม กับรามราฆพ 4สมมติว่านับจำนวนคนสถานที่ใช้ชีวิตสิงสู่แห่งน่านเครื่องสีลม-สาทร ในที่เนื้อที่เครื่องสีลม มี Traffic ประกบเวลากลางวันโดยเฉลี่ยสิงสู่ที่เก็ง 171,351 มนุษย์ กับหากนับร่วมจำนวนคนแห่งเปลืองเวลาโคจรเข้าแห่งเขตสีลม-สาทร ไม่พ้น 15 นาทีขนมจากแสงสว่างโดยรอบสิ่งของน่านนี้ อยู่แห่ง 392,835 มนุชประกบเวลากลางวัน ระหว่างที่จำนวนมนุชถิ่นที่อยู่ในภาคการศึกษาในที่ขอบเขตเครื่องสีลม-สาทร สิงสู่ที่กระทั่ง 76,000 คนเด่นตรงนั้นใน “เนื้อที่รีเทล” ในสามย่านสหายชโลมวกวน์ แล้วก็วางสถานะเป็น “Urban Life Library” ภายใต้กรอบความคิด 24 ครู่ เพื่อที่จะขุดหมวดเด็กนักเรียน นักศึกษา มนุชลงมือ ฟรีตัวเหี้ยซ์ สตาร์ทอัพ คนเดินทางต่างประเทศ รวมถึงผู้อยู่ในที่น่านสามย่าน กับพื้นที่คล้าย ประกอบด้วยพื้นที่ดำรงชีวิตได้มาทั้งวันทั้งคืนเช่นนี้ ในกรุงเทพฯ มี Retail สถานที่ดึงขึ้นให้บริการ 24 ชั่วโมง 2 – 3 ที่ หนึ่งแห่งนั้นคือว่า The Street บนถนนรัชดาภิเษก (อีกเอ็ดแผนการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่จะการขายสิ่งของหมวด TCC Group) ขนมจากข่าวสารพบดุคนแห่งชดใช้บริการ หมวดโค่งรวมความว่า นิสิต – คนทำงาน เพราะ Traffic หมุนเวียนเข้าในโครงการค่อยๆ ต่อจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระยะเวลา 3.00 น. (สามนาฬิกา) เป็นตอน Low Traffic และริเริ่มมีคนมาชดใช้บริการแห่งช่วงตกนาฬิการุ่งสว่าง“จากการตรวจตราข้างใน 5 รัศมีกิโลขอบเขต CBD ฉันยังเปล่าเจอ Retail 24 ชั่วโมง ฉะนั้นอิฉันเห็นว่าเช่นกันข้อความลำดับที่สามน่านมิตรทาวนเวียน์ ตั้งอยู่จุดรวมนครสิ่งของกรุงเทพมหานคร ด้วยกันอีกต่างหากดำรงฐานะวงกลมเชื่อมต่อสรรพสิ่งสถานีรถไฟกลางเวหาใต้ดิน ด้วยกันการพัฒนาแผนขึ้นไปขนมจากพื้นฐานเก่าแก่สรรพสิ่งความเป็นสามย่าน รวมความว่า แหล่งของกิน กับปัญญา ที่ไม่ได้พัวพันระคนของ “แฟชั่น” เหมือนน่านสยามสแควร์ ด้วยกันพระราชประสงค์บริษัทฯ แล้วก็เหลือบเห็นจังหวะแห่งการนำสินค้า และบริการต่างๆ อีกด้วยการพัฒนาขอบเขต 24 ครู่ เพื่อที่จะซูบโจทย์ความประพฤติสรรพสิ่งลูกค้าแห่งแตกต่างขนมจากแห่งโบราณกาล เพราะอิฉันมองว่าผู้ซื้อในที่ปัจจุบัน ประกอบด้วยระยะเวลากิจธุระสถานที่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ อิฉันแล้วจึงต้องการสร้างความแตกต่าง ก่อสร้างความชำนาญนวชาตๆ ก่อสร้างไลฟ์สไตล์สถานที่ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายเข้าใช้ชีวิตแห่งหลากหลาย ซึ่งน่านตรงนี้มีความหลากหลายสรรพสิ่งมวลชนที่อยู่อาศัย กับดำเนินชีวิตแห่งเนื้อที่ตรงนี้ ตลอดนิสิต คนทำงาน ด้วยกันคนที่อยู่อาศัยราวนี้ ดิฉันตั้งเข็มว่าเนื้อที่ 24 ชั่วโมง จะดำรงฐานะส่วนสำคัญแห่งผลักดันแบ่งออกแผนน่านสามย่านสหายทาเวียน์ ครอบครอง Destination สิ่งของคนรุ่นหลังประการมากขึ้นยิ่งกว่าแผนค้าปลีกที่อื่นๆ สรรพสิ่งบางกอก เพราะว่าบอกล่วงหน้าตวาดมนุชแห่งเข้าใช้คืนบริการพื้นที่ 24 ชั่วโมงสรรพสิ่งสามย่านมิตรชโลมวกวน์ จะเข้าใช้คืนในระยะเวลาไม่เหมือนกัน คาดคะเนดุขณะที่คนเข้าชดใช้เนื้อที่ 24 ขณะเต็มที่มาก จะเป็นตอนๆ 4 ทุ่มเท จด ตีสาม ซึ่ง Traffic สิ่งของสามย่านสหายชโลมวนเวียน์จะวัดกับห้างสรรพสินค้าทั่วไปไม่ไหว กับอิฉันไม่ได้เข้าเพื่อจะ Replace ห้างสรรพสินค้าอื่น ทว่าอิฉันใช้คืน 24 ขณะ แข็งตัวสร้างข้อความถลายต่าง” ติดไฟแห่งธีวุ่นวายันท์ กรธนูีเทวโลกา ถัดลงมากรรมการผู้จัดการสายงานเจริญธุรกิจเรียวเอียงล หุ้นส่วน พื้นแผ่นดินกาญจนา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ กำหนด (มวลชน) หรือ Goldenland ขยายความในจดงานรั้งขึ้นขอบเขต 24 ครู่ภายในขอบเขต 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก รวมความว่า ห้องอาหาร (Dining) / ร้านรวง (Shopping) / งานบริการ (Service) / พื้นที่รองรับไลฟ์สไตล์ (Space Service) บนบานพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร กว้างขวางรวมหมดซูเแมลงปอร์มาร์เก็ต, ห้องอาหาร, สถาบันทางการเงิน, บริการจัดส่งพัสดุ Co-Working Space, ร้านขายของจ่ายผลิตภัณฑ์แบบประเทศญี่ปุ่น, ร้านขายของบอร์ดสิ้นสุด เพื่อมุ่งหวังครอบครอง “24 ชั่วโมง Destination” “24 ชั่วโมง” เพิ่มขึ้นโอกาสอันควรก่อสร้างยอดขายตลอดวันตลอดคืนผู้ส่งเสริมที่เป็นแบรนด์ราว ด้วยกันยอดนิยมเข้าร่วมพื้นที่ 24 ครู่ เพราะประกอบด้วยมากมายร้านขายของแห่งตกลงใจรั้งขึ้นบริการ 24 ขณะดำรงฐานะทีแรก” ลำดับที่สามน่านเพื่อนอาบวนเวียน์ อาทิเช่นร้านรวงมินิโซ (Minoso)ชาบูชิชะ (Shabushi)สมอบให้เซ่นส์ (Swensens)ก๊วยเตี๋ยวเรือเมืองหลวงไวท์ สตอปรี่ (White Story) นับด์ สเปซ เพราะว่า ซี อาเซียน (Mind Space by C Asean)บิ๊กซี ฟู้ดเพลส ดำรงฐานะ Store Format นวชาตแห่งปฏิรูปขึ้นไปด้วยว่ารั้งขึ้นให้บริการ 24 ขณะโดยเฉพาะ ยกขึ้นแนวคิดครอบครอง Food Store บริบูรณ์รูปแบบ ย้ำกำจัดอาหารสด อาหารครบครันรับประทาน อาหารสุขภาพอนามัยออร์แกนิก เซเลบริอ่านตีเข้ายา ฟิตเนส (Celebrity Fitness) แบรนด์ในเครือฟิตเนส เฟิรสชาติ์ท นอกจากนี้ประกอบด้วยร้านอาหาร-เครื่องดื่มสถานที่ดึงขึ้นโมเดล 24 ครู่มาหลังจากนั้น ก็มารั้งขึ้นที่สามน่านมิตรอาบวนเวียน์อีกด้วย เช่น เคเอฟซี (KFC), สตาร์บัคส์ (Starbucks), คาเฟ่อเมซอน (Café Amazon)และบริการด้านการคลังที่ดึงขึ้น 24 ชั่วโมง เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY), แบงค์เกษตรกรไทย (KBank), ธนาคารแหลมทองการแลกเปลี่ยน (SCB Express)งานรั้งขึ้นเนื้อที่ 24 ครู่ ไม่เฉพาะแต่ตอบโจทย์ “Differentiate” ขนมจากแผนศูนย์การค้า ด้วยกัน Mixed-use Project โดยรอบแล้ว อีกทั้งตอบโจทย์งานก่อสร้าง “Traffic หมุนเวียนทุก 24 กักขฬะนาฬิกา” ชิ้นสถานที่ตามมาลงความว่า เพิ่มขึ้นโอกาสอันควรการปล่อยของร้านรวงผู้เช่าได้จำหน่ายสินค้า หรือให้บริการผู้ซื้อได้มางอกงามตลอดทั้งวันตลอดคืน ก็เพราะว่าผิครอบครองห้างสรรพสินค้า ไม่ก็ค้าปลีกร่วมสมัยชนิดอื่น (แห่งไม่ใช่ร้านรวงคล่องซื้อ ให้บริการ 24 ชั่วโมงอยู่หลังจากนั้น) ประกอบด้วยเวลาเปิด-หยุด ตั้งแต่ 10.00 – 21.00 น. หรือบางพื้นที่ยกขึ้นจด 22.00 น. ทว่าประกอบด้วยโปร่งแสงพื้นที่แห่งรั้งขึ้นให้บริการตั้งแต่ 6 – 7 โมงรุ่งสว่าง และหยุดถึง 23.00 น. อาทิเช่น พื้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ทำเอา “โอกาสการทำการค้า” ถูกลงกลอนเก็บที่เก็ง 10 – สิบเอ็ด ชั่วโมงประกบกลางวัน แต่ว่าพอยกขึ้น 24 ขณะ เท่ากับดุ ฉลายข้อจำกัดสมัยงานให้บริการจรในทันที !!อย่างไรก็ตาม ใช่สั่งการยกขึ้น 24 ชั่วโมง จะสมรรถทำคล่องๆ อยากรั้งขึ้น ก็ยกขึ้นคว้าเร็ว ก็เพราะว่าหัวใจสำคัญสรรพสิ่งค้าปลีกที่ยกขึ้นให้บริการ 24 ชั่วโมง คือว่า “Operation” ไม่ก็การจัดการบริหารสิ่งของร้านค้า ทั่วระเบียบ และบุคลากรสถานที่ให้บริการ ดังนั้น ร้านขายปลีกผู้เช่าแห่งที่จะดึงขึ้นให้บริการตลอดวันตลอดคืน แล้วจึงต้องแหมะหมู่จัดการบริหารปีกต่างๆ มอบมีประสิทธิภาพทั้งๆ ที่ฝั่งสามย่านมิตรชโลมเวียน์ ในที่สถานภาพครอบครองพื้นที่ ก็มี Tenant Mix แห่งงดงาม เช่นกันงานมีผู้เช่า สถานที่ดำรงฐานะทั่วแบรนด์โย่งซึ่งครอบครอง “แม่เหล็ก” ด้วยกันร้านค้าย่อยต่างๆ ที่ตอบปัญหา “ชีพประจำกลางวัน” มายอม บวกกับการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในเนื้อที่นั้นๆ มอบรับงานเข้าใช้คืนบริการของผู้ใช้คว้าหามรุ่งหามค่ำ แผนสามย่านเพื่อนอาบวนเวียน์ วางแผนดึงขึ้นให้บริการเดือนกันยายน 2562 คาดคะเนดุจักมีครรภ์ซื้อขายเข้าชดใช้บริการ 30,000 คนทาบเวลากลางวัน ในที่จำนวนดังกล่าวจะเข้าใช้คืนบริการพื้นที่ 24 ชั่วโมงอีกด้วย และเก็งแหวกว่ายอดอยากปากแห้งใช้จ่ายเฉพาะแห่งพื้นที่ตรงนี้ จักอยู่แห่ง 450 ตีนทาบคนทาบครั้ง ด้วยกันเพื่อจะดูดแบ่งออกมนุชเข้ามาชดใช้บริการต่อเนื่อง งานทำ Retail ระยะเวลาตรงนี้จำเป็นมากจำเป็นจะต้องมี “อีละเว้นท์” ตลอดอรุณ กลางวัน และตอนพลบค่ำ รวมทั้งกิจกรรมแห่งตอนงานเทศกาลประธาน อ่านเหตุนี้แล้ว จำเป็นจะต้องอ่านความนี้ทาบเฝ้ามองเทรนด์ “24 Hours Lifestyle” มรรคาคนเมือง-สังคมมนุษย์เค้งดื่นดึก! ไสธุรกิจรั้งขึ้น 24 ครู่มาแรงเพราะว่าข้อความใช้รอคอยไม่ไหว ‘Krispy Kreme’ ตระเตรียมยกขึ้นแฟลกชิพสโตร์ให้บริการแปลน 24 ชม.