‘ไปรษณีย์แหลมทอง’ จับมือ ‘DHL’ รบการสู้รบลอจิสติสัมปชัญญะกส์ เปิดบริการ Courier Post แบ่งออกลูกค้าส่งสรรพสิ่งไปต่างประเทศได้มาข้างใน 2-4 ทิวา

ต้องคดีสมคบคิดเจียรอีกระดับ สำหรับการประสานมือระหว่าง ‘ไปรษณีย์แหลมทอง’ และ ‘สะอาดเอชเล็กล เอ๊กซ์เพรส’ ดึงขึ้น ‘ปลักเเรียวยร์โพสต์’ (Courier Post) แห่งงานให้บริการปีกลอจิสติสัมปชัญญะกส์ระหว่างชาติข้างใน 2-4 เวลากลางวัน ครบถ้วนมีโซลูชั่น On Demand Delivery แบ่งออกเลือกสรรกรรมวิธีจัดส่งได้มาตามความปรารถนา การช่วยกันคราวนี้ กันและกันประกอบด้วยจุดหมาย เพื่อที่จะลุ้นผู้ผลิตด้วยกันธุรกิจอีคอมเมิร์ซสิ่งของประเทศไทยสาวก้าวสู่ตลาดโลกได้มาอย่างรวดเร็ว ซึ่งขนมจากงานแห่งงดงามเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มีเครือข่ายการให้บริการถ้วนทั่วมากกว่า 220 แดนทั่วโลก ด้วยกันมีข้อความเชี่ยวชาญด้านงานเคลื่อนที่ระเบียบแบบแผนกรมศุลกากร ที่ ด้าวจุดหมาย จักทำให้ผู้ซื้อแห่งใช้บริการ ‘ปลักเเรียวยร์โพสต์’ สิ่งของไปรษณีย์ประเทศไทย ได้มาบริการจัดส่งของซื้อของขายระหว่างประเทศข้างใน 2-4 กลางวันนอกจากนี้อีกต่างหากประกอบด้วยโซลูชั่น On Demand Delivery (ODD)สถานที่คนรับสมรรถคัดวิธีการจัดส่งคว้าติดสอยห้อยตามความปรารถนา เช่น คนรับสามารถเปลี่ยนกำหนดเวลาการจัดส่งหีบห่อ หรือไม่ก็สับเปลี่ยนแหล่งที่อยู่ด้วยว่าการรับสารภาพหีบห่อคว้าติดตามมุ่งหมาย หรือว่ารับ แห่ง ศูนย์กลางบริการของขลังเอชเล็กลต่อหน้า เป็นต้น เพราะว่าผู้รับบริการสมรรถตรวจสถานะการจัดส่งเปลี่ยนเล็กพกองพลิเคชั่น Track&Trace กับมุขเวบไซต์ www.thailandpost.coมันสมองth ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพราะสนนราคาเปอร์เซ็นต์จะเริ่มต้นสถานที่ 720 บาทา ด้วยว่าของซื้อของขายสถานที่บากบั่นเปล่าพ้น 250 ก. รับการส่งสินค้าได้สูงสุด 30 กิโลกรัม ด้วยกันมีการรับรองข้อความสิ่งของขาดหายกับเสียหายสูงสุด 5,000 พระบาท สำหรับสิ่งของเครื่องใช้ชนิดซองเอกสาร (Document) กับสูงสุด 10,000 เท้า ด้วยว่าสิ่งของชนิดกล่อง (Package)ปัจจุบัน ‘แก่งเรียร์โพสต์’ ให้บริการ ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ในที่บางกอก ด้วยกันนอกเมืองร่วม 171 แห่ง โดยที่ระยะนำร่องจะให้บริการจัดส่งงานพิมพ์และพัสดุภัณฑ์จรยัง 25 ประเทศสุดทางเสา อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ กับคาดคะเนว่า จักคลายการให้บริการถ้วนทั่วที่ทำการไปรษณีย์ทั่วราชอาณาจักรภายใน3 เดือน 3 ปีนี้