จับตัวตา‘Digital Hospital’ จุดขายนวชาต ‘โรงหมอรามานว’ เพื่อจะลงสนามประกวดในจังหวะลีลาก้าวสู่ปีแห่งหน 27 และวางแผนเข้าไป IPO

การแข่งขันแห่งธุรกิจโรงหมอ เรียกหาได้ว่า ดุดันไม่จำนนการงานอื่น ๆ เลย เพราะว่าเราได้เห็นการขยับและรุกอย่างหนักของรายดั้งเดิม ขณะเดียวกันก็ยังมีรายใหม่ทยอยเข้ามาสู่สนามหญ้าแย่งชิงเรื่อยๆ ๆ ทั้งไทยและต่างชาติสำหรับโรงพยาบาลพระรามเก้า ได้มาใช้จังหวะลีลาสถานที่พรรษาตรงนี้กำลังสาวก้าวสู่พรรษาสถานที่ 27 สิ่งของการทำงานด้วยกันเตรียมการเข้าไปตีทะเบียนที่ตลาดหุ้นแห่งไทย ประกาศเรียวแบรนด์ และโพธิ์สิชั่นใหม่ ภายใต้ Professional Healthcare Community ซึ่งนับว่าเป็นเรียวแบรนด์และทำตลาดเชิงรุกครั้งแรกตั้งแต่กระทำลงมา ภายใต้ 5 กลยุทธ์หลักแห่งหนดำรงฐานะต่อแต้มประธานเพื่อรบราการรบที่การทำงานโรงพยาบาลด้วยกันก่อสร้างงานเติบโตหลังจากนี้เอ็ดณตรงนั้นลงความว่า การสาวเท้าไปสู่ Digital Hospitalแพทย์มั่นคง ภู่ประเสริฐ รองประธานกรรมการ กรรมการว่าการ ด้วยกันกรรมการผู้ดูแลโรงหมอพระรามเก้า แต่งเติมมอบฟังว่า Digital Hospital สำหรับโรงหมอพระรามเก้า จักเป็นการนำเทคโนโลยีเข้าใช้ เพื่อจะบริการทางการแพทย์กับกระบวนการกระทำภายในโรงหมอด้านสาเหตุแหว ฉันใดจำเป็นต้องดำรงฐานะ Digital Hospital เพราะ1. ดำเนินต่อไปเทรนด์ของพื้นแผ่นดินสมัยใหม่ สถานที่ดิจิทัลเข้ามีบทบาทสำคัญด้วยกันเข้า Disruption ณทั้งปวงแวดวงการทำงาน ไม่ละเว้นกระทั่งธุรกิจโรงหมอ2. ดับข้อบกพร่องงานดำรงฐานะ Stand alone สถานที่ปราศจากสำนักงานสาขาหรือโครงข่ายสิ่งของตึกพยาบาลฯ เพราะว่าการพาดิจิทัลกับเทคโนโลยีเข้า จักทำเอาผู้รับบริการเข้ามาชดใช้บริการได้ง่ายกับคล่องขึ้นไป จึงถือเป็นการพอกพูน Productivity ณการจัดการด้วยกันบริการ เพื่อจะยกสถานภาพสมรรถนะที่การชิงดีชิงเด่น3. ก่อสร้างความช่ำชองนวชาต ๆ มอบกับดักผู้ใช้บริการ ติดสอยห้อยตามกาลเวลากับไลฟ์สไตล์สถานที่ปรับเปลี่ยนเจียร4. อยากพิทักษ์เจ้าหน้าที่ของตนเอง เพราะจากการชิงดีชิงเด่นที่การทำงานโรงพยาบาลแห่งหนรุนแรง ทำให้เกิดการแย่งชิงเจ้าหน้าที่กันจั้กๆ ซึ่งการพาดิจิทัลและเทคโนโลยีลงมาใช้คืน จักทำให้การงานมีประสิทธิภาพ ตัดทอนความยุ่งยากลง กับลุ้นลดค่าใช้จ่ายที่งานกระทำ3 เฟสสู่ Digital Hospital แห่งอีก 3-5 พรรษาจากนี้ส่วนการสาวเท้าไปสู่ Digital Hospital จะแบ่งแยกการทำงานดำรงฐานะ 3 เฟส ประกอบด้วย เฟสแต่ต้น งานสร้าง Infrastructure ด้านไอทีและบริการอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาลจ่ายพร้อมเฟส 2 การพัฒนาของใหม่ด้านอนามัยด้วยกันเครื่องไม้เครื่องมือสถานที่ก้าวหน้าณรูปแบบสถานที่เรียกหาว่า Digital Health ลงมาปรับใช้แห่งการวินิจฉัยกับแกะรอยการรักษาคนไข้ อาทิ Praram 9 Patient Mobile Application โมบายอ่อนพกองพลิเคชั่นที่คนไข้สามารถนัดพบ หรือว่าสืบเสาะเหตุการรักษาคว้าด้วยตนเองMedical Wearable Device เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์แห่งหนคนไข้สมรรถใส่ติดตัว เพื่อที่จะติดตามเหตุการณ์ สอดส่องดูแลรักษาและซักซ้อมณการรักษาพยาบาลได้มาอย่างทันท่วงที และ Telemedicine การให้คำปรึกษาแนะนำตัวกรณีสุขภาพกับการรักษาเบื้องต้นอายุมากคนเจ็บแปลนไม่ต้องมาโรงหมอ ดำรงฐานะต้นไม้เฟส 3 การสาวก้าวสู่ Digital Hospital บริบูรณ์ครรลอง พร้อมด้วยการดำรงฐานะหน่วยงานสิ้นไร้กระดาษ หรือ paperless และต้องประกอบด้วยการหนังสือประกาศอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ (Electronic Medical Record – EMR) ทั้งผอง “การเป็น Digital Hospital ต้องอาศัยกาลเวลา เพราะประกอบด้วยการลงทุนติดจะมาก ด้วยกันจำเป็นต้องมีการเอียงวุ่นวายจับหลัก ซึ่งอิฉันแปะไว้แหว จักจำเป็นจะต้องชัดแจ๋วข้างใน 3-5 ปีทาบจากตรงนี้” อธิปแพทย์สุธร ชุติเตียนการกำหนดงาน รองกรรมการผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) ด้วยกันรักษาการรองลงมาจากกรรมการผู้ดูแล (ก้ำปฏิรูปการทำงาน) โรงพยาบาลพระรามเก้า บ่งบอกถึงจุดหมายการปรับตัวตอนนี้เติม 4 ทีเด็ดก่อสร้างความแข็งแรงแกร่งอย่างสถานที่บ่งบอก Digital Hospital เป็น 1 แห่ง 5 กลยุทธ์สำหรับแข่งขันณการทำงานและสร้างงานก้าวหน้าแจกกับดักโรงพยาบาลพระรามเก้าต่อจากนี้ ซีกอีก 4 ทีเด็ดสถานที่หลงเหลือ คว้าอายุมาก– การขยายโครงข่ายผู้ส่งเสริมด้วยกันความร่วมมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง พอให้ส่งคนไข้เข้ารักษาแห่งหนโรงหมอพระรามเก้า ซึ่งกลยุทธ์นี้ถือเป็นงานหยุดข้อบกพร่องแห่งการครอบครอง Stand alone ยุคปัจจุบันมุขโรงหมอพระรามเก้าประกอบด้วยโรงหมอพันธมิตรที่ประเทศไทยทั้งหมด 9 สถานที่ แห่งหนเมืองสงขลา จังหวัดยะลา ปัตตานี จันทบุรี ตรัง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดชุมพร กับจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งมีแนวร่วมณต่างด้าว ตัวอย่างเช่น พม่า เขมร และเตรียมเข้าต่อเติมร่วมกันณเมืองจีน– ลงทุนกว่า 2โพกผ้าล้านบาท สร้างโรงเรือนใหม่สูงศักดิ์ 16 ชั้น เพื่อที่จะรับงานคลายอาณาเขตบริการทางการแพทย์และจำนวนรวมผู้ใช้บริการแห่งหนเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป เพราะว่าตึกแห่งหนตรงนี้ถูกก่อสร้างขึ้นไปภายใต้แนวคิด Co-Healthy Space แห่งหนยิ่งไปกว่านั้นจักดำรงฐานะที่รวมทางการแพทย์แห่งประกอบด้วยเครื่องมือก้าวหน้าที่ข้างงานดูแลอนามัยกับรักษาแล้ว ยังมีบริการข้างไลฟ์สไตล์ อาทิ ร้านค้าเพื่อจะอนามัยกับความสวยงาม ด้านจัดแสดงนิทรรศการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ Co-working Space คาดคะเนแหว จักครบถ้วนให้บริการแห่งระยะไตรมาส 4 ปี 2562– คลายบริเวณงานให้บริการ เพราะเน้นจรรโลงพลานามัย มากกว่าการดำรงโรค ตอบสนองเทรนด์ยุคใหม่แห่งคนวงในช่วงปัจจุบันหันมาตั้งอกตั้งใจสอดส่องอนามัยจำเริญ อาทิเช่น จัดตั้งศูนย์กลางสุขภาพคนช่วยเกล้ากระผม ศูนย์กลางหนังกับศัลยกรรมความงดงาม แกนกลางรักษาท่าทางเจ็บปวดด้วยกันเวชศาสตร์ฟื้นฟู แกนกลางพิจารณาอนามัยครบวงจร ฯลฯ– ทำตลาดเชิงรุกกับการทำให้เรียบภาพลักษณ์องค์กร ไปสู่ Professional Healthcare Community ย้ำสื่อสารเปลี่ยนพาหะออนไลน์ งานก่อ Viral Video พร้อมทั้งจัดอบรมและสร้างความเข้าใจจดความคิดเห็นนวชาตสิ่งขององค์กรกับกลุ่มกรุ๊ปนายแพทย์และเจ้าหน้าที่สรรพสิ่งโรงพยาบาล เพื่อสร้างการรับรู้ด้วยกันการมีส่วนร่วม (Engagement) กับดักทิศทางใหม่เหตุเดิมขึ้นไป“ดีฉันมุ่งหมายสร้างทรรศนะสถานที่ชัดเจน และการก่อสร้างความแตกต่างขนมจากคู่กัด ซึ่งงานแห่งอิฉันขยายไปสู่บริการใหม่ ๆ จะเสร็จคลายกกผู้ซื้อหมวดใหม่แจกเราด้วย ทำให้ทวีโอกาสทางธุรกิจกับงานก้าวหน้าที่อนาคตกาล”ตั้งใจ 3-5 พรรษาจากนี้ใหญ่เปล่าต่ำกว่า สิบเอ็ด%ดามชันษาหลังจากข้อมูลรีแบรนด์และเกลี่ยโพธิ์ซิชั่นใหม่ รวมถึงก้าวหน้าสู่การครอบครอง Digital Hospital กับลงทุนอื่น ๆ มุขผู้บริหารโรงหมอพระรามเก้า ตั้งใจเก็บดุ ข้อมูลออกทำงานแห่ง 3-5 ชันษาจากนี้ จะประกอบด้วยงานเจริญชันษาละไม่ต่ำ สิบเอ็ด%จากปัจจุบันแห่งหนมีผลกระทบประกอบการเจริญสม่ำเสมอ ณปี 2558 ประกอบด้วยรายได้รวม 1,996.4 ล้านบาทา ทวีเป็น 2,272.5 กล้อนบาท ณพรรษา 2559 และ 2,455.2 กล้อนเท้า ที่พรรษา 2560 ด้านที่ไตรมาส 1 พรรษา 2561 ประกอบด้วยรายได้รวมอยู่แห่ง 653.3 กล้อนบาท เติบโตขึ้น 15.4% ครั้นเปรียบเทียบกับดักช่วงเดียวกันสิ่งของชันษา 2560นอกจากนี้ อีกทั้งต้องเป็นเหตุให้โรงพยาบาลพระรามเก้าดำเนินดามได้มาอย่างเข้มเเข็งกับจีรัง ซึ่งเหล่จากนั้นเป็นเรื่องสถานที่ท้าทายไม่ใช่หยอก เพราะว่าธุรกิจโรงพยาบาล ก็ประกอบด้วยการแข่งขันแห่งรุนแรง เป็นพิเศษจากกลุ่มโรงหมอระดับบิ๊ก ๆ แห่งหนมีทั่ว Know how พาร์ทเนอร์ และทุนอีกทั้งดกอีกด้วย