ทวาร 7 ฮุบ Matching Studios กระทั่ง49%

พระขนองการสร้างหมายกำหนดการดังที่กล่าวมาแล้วมีผลกระทบมอบ กองกลางกดดันีทีวี โปรดัคชั่นส์ มีหุ้นในแม็ทหายไป สตูดิโอ มากขึ้นดำรงฐานะ 49.55% ขนมจากเริ่มแรก 27.54% แต่ว่าปราศจากเจตนาสร้างคำเสนอจ่ายหุ้นขนมจากผู้ลงทุนทั่วไปหรือไม่ก็ตะแคงนเดอร์ ออฟเฟอร์ใบหุ้นที่หลงเหลือทั้งปวง กับยังคงแจกแม็ทหายไปดำเนินหลักการงานเหมือนเดิมงานสถานที่ผู้ถือหุ้นเก่าก่อนจำหน่ายเอกสารถือหุ้นในมือแจก บีบบังคับีโทรทัศน์ โปรดัคชั่นส์ เกิดจากการจ้องแถวเดียวกันแหวต่างคนต่างประกอบด้วยศักยภาพที่จะส่งเสริมกักคุมได้มา ทิศลูกค้าซึ่งดำรงฐานะกองกลางเด็กของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ควรเอื้อเฟื้อแยกออกดีฉันทำคล่องตัวงอกงาม ขณะเมื่อผู้ถือหุ้นโค่งยืนยันตวาดจะปราศจากความเปลี่ยนแปลงหลักการดำเนินการงานภายในแต่อย่างใด — แจ่มใส บุญศิริเจริญ กรรมการ กองกลาง แม็ทหนีไป สตูดิโอศูนย์ข่าวจากแวดวงการงานสื่อบันเทิงเริงรมย์ กล่าวว่า งานที่กองกลาง บีบบังคับีทีวี โปรดัคชั่นส์ ซึ่งครอบครองกงสีเด็กสิ่งของทางเข้าออก 7 เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นเทิ่งณกองกลางแม็ทหนีไปฯ ส่วนสัดกว่า 49% ตรงนั้น ในที่แวดวงสื่อบันเทิงเริงรมย์ เก็งห้ามแหวน่าจะเป็นการปรับโครงสร้างกิจธุระในหมู่สรรพสิ่งช่อง 7 เอง ด้วยกันมีความมุ่งหมายที่จะใช้แม็ทหายไปครอบครองหัวหอกในงานรุกตัวนำประโลมโลก แทนที่กงสีมีเดียออฟมีเดียส์ ภายหลังที่ไม่ผิดพวกเจริญกฤษเข้าดำรงฐานะผู้ถือหุ้นโค่งเพราะว่าขั้นตอนแบ็คดอร์จับงานอสังหาริมทรัพย์เข้ามาดำรงฐานะงานหลักเขต ทำเอาการงานเริ่มแรกสิ่งของมีเดียส์ไม่ผิดสั่นมาเก็บสถานที่หุ้นส่วนเด็กตกว่า มีเดียสตูดิโอ ซึ่งมิใช่กงสีตีทะเบียน ซึ่งโหล่เชื่อว่าจะมีงานชะโอนงานสื่อของมีเดียออฟมีเดียส์หมดด้วยกันจากไปสิงสู่ที่แม็ทหายไปฯ แทนที่ศูนย์ข่าวกล่าวว่า กรรมวิธีเนื้ออ่อนกิจธุระสิ่งของมีเดีย ออฟ มีเดียส์ เจียรสิงสู่สถานที่กองกลางแม็ทหนีไปฯ คาดคะเนว่าจะจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 จันทรา เพราะจักจำเป็นจะต้องแจกขบวนการเกดทรัพย์สมบัติระหว่างมีเดียออฟมีเดียส์กับพวกเจริญกฤษแล้วเสร็จก่อนกำหนด“งานที่ทวาร 7 ประสงค์เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นโค่ง ประมาณการแหวจักพ้นไปความเปลี่ยนแปลงแบบสร้าง และหลักการการดำเนินการในกงสี เพราะว่าหมู่ผู้ถือหุ้นเริ่มแรกว่าการได้ดีสิงสู่หลังจากนั้น” แหล่งข่าวบอกไม่เคยได้เรื่องข้อกำหนด (ดีล) การพาณิชย์ใบหุ้นระหว่างบีบีทีวี กับดัก แม็ทชิ่งฯ ลงมาก่อน และไม่ตรึกตรองตวาดจะมีผลกระทบ ไม่ก็ข้องเกี่ยวกับกงสี ก็เพราะว่าตลอดมีเดียส์ กับ แม็ทชิ่งฯ ต่างคนดำรงอยู่แตกต่างทำงาน ปราศจากงานร่วมกิจธุระห้าม ก็แค่ประกอบด้วยการปฏิบัติชอบลการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นในที่ช่วงเวลาเดียวกันขนาดนั้น — ชาลอต โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่ว่าการ กองกลาง มีเดีย ออฟ มีเดียส์มูลเหตุสถานที่จำหน่ายหุ้น เพราะว่าเป็นช่วงๆสถานที่สมน้ำสมเนื้อ กอปรกับดักได้โอกาสที่ แม็ทหนีไป จักเข้าไปรวมทำการงานกับดักมุขช่อง 7 ได้งอกงาม — สมริม ไม่ก็ อาตี๋ แม็ทหนีไปSource: เมืองหลวงเทวดางานออนไลน์