Micromoment ช่วงเวลาห้วน ๆ แห่งมีผลกระทบการตลาด

เจ้าเอ็งรู้จักมักคุ้น ZMOT ไม่ก็ Zero Moment Of Truth หรือ ZMOT สรรพสิ่ง Google หรือไม่ วันนี้ Google ได้ทวีคูณเค้าโครงความคิดคลายขนมจาก ZMOT ซึ่งคว้าจากงาน Research เปลี่ยนข่าวสิ่งของ Google ที่ขณะที่ผ่านมา และณ เวลานี้ Google นั้นพานพบว่าผู้กินนเดี๋ยวนี้มีระยะเวลาพิเศษอย่างหนึ่งสถานที่เปลี่ยนไปขนมจากการสถานที่ความประพฤติที่ใช้อุปกรณ์พกพา ซึ่ง Google ขีดคั่นจำกัดความนี้ตวาด Micro Momentก่อนอื่นพ้นต้องเข้าใจ ZMOT ก่อนกำหนด ซึ่งกรอบความคิดข้อความ ZMOT ตรงนี้เป็นแนวตรึกตรองเมื่อชันษา 2011 จาก Google แห่งได้ออกมาโฆษณาชวนเชื่อ เพราะว่า ZMOT ตรงนี้รวมความว่าระยะเวลาสถานที่มนุชนั้นก่อกำเนิดความอยากรู้ภายหลังมีกรรมสิทธิ์งานหนุนให้เกิดความเอาใจใส่ กระเป๋าแห้งริเริ่มเข้าไปควานข่าวสารและปฏิสัมพันธ์เปลี่ยนพื้นแผ่นดินออนไลน์กระเป๋าแห้งเกิด Digital Journey สิ่งของผู้ใช้ก่อนที่เข้าสู่กรรมวิธีตัดสินใจซื้อ ซึ่ง Jim Lecinski ได้จารึกอธิบายเป็น ebook ว่าจะก่ออย่างไรที่จะเป็น ZMOT เก็บ ซึ่งนักการตลาดแห่งผ่านการก่อ Digital Marketing คงอยู่รู้จด ZMOT คว้าดำรงฐานะอย่างยอดเยี่ยม ตรงนั้นคืองานก่อร่างสร้างตัวตนสรรพสิ่งแบรนด์ หรือไม่ก็ข่าวสารของแบรนด์จรอยู่ติดสอยห้อยตาม Digital Touchpoint ของผู้ใช้สถานที่เข้าเสาะแสวง เป็นต้นว่าเค้าหน้า Search ของ Google เป็นต้นต่อจากนั้น FMOT (First Moment Of Truth) กับดัก SMOT (Second Moment Of Truth) คือเช่นไรFMOT (First Moment Of Truth) ตรงนั้นถือสิทธิ์การเปิดเผยฟุ้งโดย P&G โดยเป็นสิ่งสถานที่ลูกค้าตรงนั้นทบทวนดูครั้นเห็นสินค้ากับบริการสถานที่ชี้แจง ด้วยกันความประทับใจทาบลูกค้าพอได้อ่านเรื่องต่าง แห่งเคียงมากับดักผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็บริการตรงนั้น ๆSMOT (Second Moment Of Truth) คืออันสถานที่ลูกค้าตรงนั้นรู้และงานมีประสบการณ์กับดักสินค้าหรือไม่ก็บริการในช่วงการชดใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ก็บริการนั้น ๆ ซึ่งเป็นตอนๆยุคสถานที่แบรนด์นั้นควรเข้าไปความเกี่ยวข้องกับดักลูกค้าแบ่งออกมีประสบการณ์ที่ดีเพิ่มขึ้นเมื่อพื้นแผ่นดินดิฉันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์พกพากับโลกของ Social เข้ามาครอบครองซีกนึงในที่ชีวิตประจำวัน เป็นเหตุให้พฤติกรรมผู้บริโภคตรงนั้นแปรไป กับ Consumer Journey ในที่ช่วงปัจจุบันแปรไปอีกด้วย ทำเอาเหล่านักการตลาดตรงนั้นจำต้องเรียนรู้กับปรับนิสัยติดตามชิ้นแห่งแปรไปในที่ปัจจุบันลูกค้านั้นมีความประพฤติสถานที่แปรไปอีกแนวทางหนึ่ง เป็นความประพฤติแห่งแตกมาจาก Consumer journey ที่กลายออกมาเป็นช่วงๆระยะเวลา RealTime ที่ผู้ใช้ตั้งใจ อาทิเช่น การที่ปรารถนาจะเข้าใจ ที่ เวลาตรงนั้น, มุ่งหมายจักจร ในที่ เวลาตรงนั้น, ปรารถนาจักทำ ใน ยุคนั้น ไม่ก็ปรารถนาจักซื้อ ใน ยุคนั้น ระยะเวลาแห่งจำเป็นจะต้องอะไรเร็วเวลานี้ ณ เวลานี้ Google คว้าออกมานิยามช่วงนี้ว่า Micromoment ด้วยกัน Micromoment ตรงนี้มีความสำคัญยิ่งนักในที่ยุคปัจจุบัน เพราะเป็นช่วงๆยุคสถานที่ผู้ใช้ตรงนั้นมีความมุ่งมาดที่จะสร้างอย่างไรหรือไม่ก็ตกลงใจได้มารุ่งเรืองยิ่งนักGoogle พบพานว่าระหว่างที่ผู้ใช้เข้ามาอีกทั้งร้านแล้วจะซื้อตรงนั้น82% นั้นยังคงคลึงมือถือเพื่อจะควานข้อมือส่งเสริมก่อนตัดสินใจซื้อทันที62% ของคนตรงนั้นเสาะแสวงข่าวเร็วเพื่อที่จะควานหาข้อมูลในที่การแก้ปัญหาซึ่งยังประกอบด้วย Moment อื่น ๆ อีกเลิศเหตุเดิมขึ้นที่ขณะที่ลูกค้ากลุ่มนี้เกิดความมุ่งมาดที่จะทำอย่างไรเร็ว ด้วยกันผู้ซื้อก็ประกอบด้วยความคาดหมายตวาดแบรนด์ต้องประกอบด้วยข่าวหรือให้อันที่ลูกค้ามุ่งหมายได้ทันทีที่ผู้ซื้อมุ่งหมายได้เร็ว นอกจากนี้ Google อีกต่างหากพบพานว่า Micromoment นั้นมีความหมายระดับที่ว่าสมรรถชักชวนให้ผู้ใช้ตรงนั้นปลงใจได้มาทันที เพราะกระทั่ง 50% สรรพสิ่งคนสถานที่กำลังประกอบด้วย Micromoment เพื่อหาร้านค้าตรงนั้นจักเยี่ยมร้านค้าสถานที่พบปะในวันนั้นขวับ 18% จะซื้อของซื้อของขายทันทีที่เจอข่าวสารแห่งตอบปัญหาการสืบหาตนเองที่ห้องอาหารต่าง 40% อีกต่างหากเสาะหาผ่านมือกำหนดเพื่อจะหาว่าร้านอาหารหลักแหล่งชดใช้บริการประกอบด้วยของกินเช่นไรแนะนำแล้วแบรนด์ไม่ก็นักการตลาดจักทำเช่นไรเพื่อจะตอบสนองความปรารถนากลุ่มนี้ ?ชิ้นที่นักการตลาดนั้นทำกันได้ถือเอาว่างานแทรกสอดข้อมูล หรือตัวตนของแบรนด์หรือสินค้าเข้าจากไปอยู่ในทุก ๆ ตอน Micromoment ซึ่งนักการตลาดตรงนั้นจำต้องเข้าใจว่า Consumer Journey ของกลุ่มเป้าหมายตัวเองดำรงฐานะภาพร่างใด และตนเองโหยจักครอง Micromoment ระยะไหนสิ่งของผู้ใช้ ซึ่งสามารถรู้ได้มาจาก Digital Touchpoint สิ่งของกลุ่มเป้าหมายว่าชดใช้เช่นไรเพื่อจะควานข่าวสารหลังจากนั้นอีฉันต้องศึกษาขณะพวกนั้นตวาดผู้ใช้คาดที่จะเจออะไร ข้อมูลภาพร่างใดที่จะตอบสนองและทำให้ผู้ซื้อนั้นชื่นชอบผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็บริการสิ่งของแบรนด์ตรงนั้น ๆ ซึ่งสามารถแจ้งคว้าจากจำนวนรวม Keyword ที่การเสาะหา ตวาดเสาะหาอะไร หรือคัดอ่านอย่างไรขึ้นไปมาสร้างความจัดเจนเปลี่ยนใจความ ให้ลูกค้าแห่งเข้าอ่านที่ระยะเวลาตรงนั้นถือสิทธิ์ความจัดเจนสถานที่สะอาด กระเป๋าแห้งเริ่มควานหาข่าวอื่น ๆ ทำให้ดีขึ้นหรือตกลงใจเข้าถามกลับหรือไม่ก็ความสัมพันธ์กับดักแบรนด์ เพราะการสร้างจุดสำคัญ Content สถานที่เข้ากับทุก ๆ พาหะด้วยกัน Platform รองรับเอาไว้เกลี่ยรจิตข้อมูลสรรพสิ่งสินค้าหรือไม่ก็แบรนด์ ให้สิงสู่ในที่ทั้งหมด ๆ Platform ไม่ก็รองรับความช่ำชองสิ่งของลูกค้าเปลี่ยนเครื่องใช้ไม้สอยไม่ก็เครื่องมือต่าง ๆ ได้ดิบได้ดี ไม่ว่าจักครอบครองจอสมองกล มือถือ หรือไม่ก็เช่นแผ่ล็ต พอให้ข่าวสารหรือไม่ก็จุดสำคัญของดิฉันอยู่ในทุกหัวระแหงที่ลูกค้าปรารถนาจักควานก้าวหน้าแรงกล้าวัดผลงานสนองตอบของ Micromoment ของผู้ซื้อว่าเสียหรือไม่ ด้วยกันจะสมรรถปรับปรุงจุดสำคัญหรือไม่ก็ข่าวที่สร้างมอบผู้ใช้เข้าเสาะหาได้ดิบได้ดียิ่งขึ้นMicromoment สิ่งของ Google บังเกิดเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคกลาย กับ Consumer Journey เหตุเดิมขึ้นไปตรงนั้นก็แปรไป ไม่ว่านักการตลาดจักตรึกตรองว่า Marketing Funnel ของตัวเองตรงนั้นจะเข้าไปจับกุมลูกค้าร่างใดตรงนั้นไม่สำคัญอีกแล้ว เพราะผู้ซื้อตรงนั้นต่างมี Consumer Journey สถานที่ทำให้เสมอหาเข้าพบตัวของตัวเอง ตามที่ตนเองตั้งใจ นักการตลาดจึ่งจำเป็นจะต้องปรับพฤติกรรมตามและก่อสร้างจุดสำคัญกับข่าวที่จะสนองตอบทาบการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เรื่องเดิมขึ้นไป เพื่อพิทักษ์และประกอบด้วยความเกี่ยวข้องเชื่อมต่อกับผู้ใช้แห่งมี Micromoment เหล่านี้ในเวลานี้จดยุคที่นักการตลาดต้องพิสูจน์สืบหาแลดูแล้วว่าแบรนด์ด้วยกันของซื้อของขายไม่ก็บริการสิ่งของตัวเองตรงนั้นพร้อมกับขณะ Micromoment เหตุเดิมขึ้นประการขวับหรือเปล่าณ เวลานี้ข่าวสารทำให้ดีขึ้น micromoments