สืบค้นธุรกิจ ‘MUDMAN’ ผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์ร้านอาหาร เครื่องดื่มกับไลฟ์สไตล์เฉกระดับโลก

บางท่านคงเซอร์พนาส์กับที่แท้ที่ว่า แบรนด์ร้านอาหารสุดๆชิค Greyhound Café และแบรนด์สมัยนิยมไลฟ์สไตล์สุดๆแอ่งลอยละล่อง่าง Greyhound Original กับ Smileyhound ดำรงฐานะแบรนด์สัญชาติไทย ถิ่นที่อยู่ภายใต้ ‘กองกลาง ผูกแมน กำหนด (กลุ่มคน)’ ผู้นำงานอาหาร เครื่องดื่ม และไลฟ์สไตล์แบรนด์ระดับโลก ซึ่งบริษัทฯ นี้นอกจากครอบครองผู้ถือหุ้นเทิ่งณ Greyhound ก็ยังครอบครองสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์งานของกินและเครื่องดื่มมีชื่อเสียงในไทย ชนิด Dunkin’ Donuts Au Bon Pain ด้วยกัน Baskin Robbinsรู้จักกับดักธุรกิจมัดแมน‘บมจ.มัดแกลม’ ครอบครอง Holding Company ที่ทำธุรกิจในการลงทุนและเข้าถือหุ้นแห่งหุ้นส่วนแบ่ง เพราะมุ่งเน้นงานข้างของกิน เครื่องดื่ม ด้วยกันไลฟ์สไตล์ทิศทางงานบริการอาหารในประเทศไทยเนื่องจากเงินรายได้สรรพสิ่งมัดแกลมกระทั่ง 94% มาจากการงานของกินกับเครื่องดื่ม ภาพรวมสรรพสิ่งอุตสาหกรรมบริการอาหารแล้วจึงดำรงฐานะปัจจัยแห่งหนมีความสำคัญอย่างมากประกบงานเคลื่อนที่งาน เพราะว่าประกอบด้วยรายงานตวาดอุตสาหกรรมบริการของกินณประเทศไทยประกอบด้วยตำแหน่งการเจริญทันสมัย (CAGR) สถานที่ 6% ดามชันษา (ภูมิหลัง: ศูนย์การศึกษาค้นคว้า EIC กับ Euromonitor)ชิงธุชเท้าหน้าการงานอาหารกับเครื่องดื่มการงานสิ่งของมัดแกลมประกอบด้วยข้อเด่นณข้างแบรนด์สินค้า ซึ่งล้วนเป็นที่รู้จักด้วยกันครอบครองความชื่นชมจากผู้ใช้มาประการช้านาน โดยมีเป้าหมายก้าวไปสู่ผู้นำงานของกินด้วยกันเครื่องดื่มชนิดยืดยาว หมายรวมมุ่งพอกพูนส่วนแบ่งตลาดด้วยกันก้าวหน้าในตำแหน่งดอนกว่าทั้งหมดท้องตลาดมัดแกลมแล้วก็ประกอบด้วยการแปะกลวิธีก่อสร้างการก้าวหน้าเปลี่ยนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวชาตๆ การควบคุมคุณภาพด้วยกันทุนเดิมของสินค้า การพัฒนากลวิธีทางราชการตลาด ด้วยกันการพัฒนาด้านพนักงาน เพราะว่าการขับเคลื่อนเจียรด้วยกันทั้งหมดข้าง เป็นเหตุให้ผูกแกลมครอบครองอีกเอ็ดกองกลางแห่งหนนับว่าเป็นตัวจริงณการงานอาหาร เครื่องดื่ม ด้วยกันไลฟ์สไตล์ ที่มีโอกาสก้าวไปสู่หุ้นส่วนยอดเยี่ยมณระดับโลกได้วันหน้าอ่านข้อปลีกย่อยเสริมที่เว็บไซต์ http://investor-th.mudman.co.th/ipo.htmlการลงทุนประกอบด้วยความเสี่ยง คนลงทุนน่าจะศึกษาข่าวสารก่อนการตกลงใจ