ช่อง 5 ตระเตรียมเจริญ Digital News Room

สถานีวิทยุโทรทัศน์ทัพบก ทวาร 5 ไม่มิดชิดตวาดได้ใช้งบบัญชี 50 กล้อนตีน พัฒนา “Digital News Room” ทวีสมรรถนะปีกเทคโนโลยีชกฝืดเคืองการพัฒนาห้องหับส่งข่าวปันออกมีสมัยนิยม เช่นกันระเบียบดิจิทัล ตลอดกระบวนการผลิต งานเรียกเก็บ ข่าว ด้วยกัน งานทูลประกาศแบบครบวงจร ช่วยให้การชี้แจงประกาศมีเรื่องว่องรวมหมดทัศนียภาพกับความเห็น ตลอดจนสามารถควานภาพประกอบด้วยกันสร้างภาพ 3 มิตินอกจากนี้ Digital News Room ของช่อง 5 จักใช้คืนจัดการด้านข่าวแจกกับดักสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม “ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค” หรือว่า “TGN” เพื่อจะเอาใจช่วยแจกภาพลักษณ์ ด้วยกันคุณค่าข่าวของชาวไทยเท่าเทียมสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศSource: เมืองใหญ่เทวะงานออนไลน์