ค่ายโค่งก็ไม่ได้ ‘Posttoday-M2F’ ข่าวดับร่างกาย มีมันสมองคมันสมองตรงนี้ คัดกรุ๊ปสถานที่หลงเหลือลุยดิจิทัล

การงานสื่อสิ่งพิมพ์อีกทั้งจำเป็นจะต้องพบกับมรสุมเด็กโค่งไม่ว่างเว้น เพราะว่าล่าสุดมีบอกตวาด กองกลาง กรุงเทพมหานคร โพสต์ กำหนด(หมู่ชน) ได้ข่าวสารปิดร่างกาย ‘โพสต์ทูเดย์’ หนังสือพิมพ์งานภาษาไทย ด้วยกัน ‘M2F’ หนังสือพิมพ์ free copy ภายในจันทร์เดือนมีนาคมนี้ทูลคว้ากล่าวว่า ‘จริงเกียรติ จิร้างไปธิวัฒน์’ ประธานกรรมการจัดการ หุ้นส่วน กรุงเทพมหานคร โพสต์ กำหนด(กลุ่มชน) คว้าเรียกประชุมพวกผู้บริหารและลงความเห็นตวาดจักดับนสพ.โพสต์ทูเดย์ กับนสพ. M2F ในจันทรามีนาคมตรงนี้ โดยให้เหตุผลแหว มาจากปัญหาเข้าเนื้อสั่งสมลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นกระจ่างจากผลประกอบการสถานที่กล่าวต่อตลาดค้าหุ้นที่ไทยพานพบตวาดในปี 2558 มีเงินรายได้ร่วม 2,211.59 โล้นพระบาท ขาดทุน 251.76 เลี่ยนตีน ในที่พรรษา 2559 รายได้รวม 1,865.15 โล้นบาท เข้าเนื้อ 215.33 โล้นพระบาท ปี 2560 เงินรายได้ร่วม 1,367.07 โล้นตีน ขาดทุน 358.83 เลี่ยนบาท กับปี 2561 รายได้ร่วม 1,230.0 โล้นตีน ขาดทุน 167.7 เลี่ยนตีนดังนี้ มีแผนจักเกลี่ยแยกออกโพสต์ทูเดย์กลายเป็นตัวนำดิจิทัลเต็มตัว ระหว่างที่นสพ.บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นตัวสร้างรายได้หลัก ยืนยันจักรุดหน้าต่อ ทั้งในหนทางหนังสือพิมพ์และตัวนำดิจิทัลสำหรับพนักงานแห่งหนข้องเกี่ยวกับดักสื่อตลอด 2 ระบิ ที่ประกอบด้วยคาดกว่า 200 กระทั่ง กองกลางเช้าตวาดจะถือสิทธิ์การจ่ายทดแทนตามกฎหมายพลังงานถัดไป และจักประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บางส่วน จะเข้ามาทำงานร่วมกับกลุ่มดิจิทัลเก่าก่อนสิ่งของโพสต์ทูเดย์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จัดตั้งขึ้นพอวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 ครอบครองหนังสือพิมพ์กิจธุระรายวันแห่งหนอธิบายข่าวสารข้างนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน เอกสารถือหุ้น-ท้องตลาดราคาต้นทุน กิจธุระตลาด ข่าวการเมือง ประกาศ ต่างชาติ กีฬา ไลฟ์สไตล์ ซึ่งช่วง 2 พรรษาที่ผ่านมา ประกอบด้วยกระแสข่าวลงมาทั่วถึงสถานะที่เป็นอยู่การขาดทุน การปรับโครงสร้างองค์กร งานตัดทอนจำนวนรวมบุคลากร ด้วยกันแนวนโยบายดับเนื้อตัว จวบจนปัจจุบันมีการข่าวสารดับแบบเป็นทางการข้างในพระจันทร์มีนาคมตรงนี้ส่วนนสพ. M2F ดำรงฐานะนสพ.รายวันขนาดแทบลอยด์แบ่งสรรฟรีทุกวันพระจันทร์-วันศุกร์ ละเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มให้กำเนิดระบิครั้งแรกวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2554 ในที่ระยะเริ่มต้นประกอบด้วยผลรวมจัดพิมพ์วันละ 420,000 ระบิ กับชินประกอบด้วยยอดพิมพ์ยิ่งแห่งหน 600,000 อย่างต่อในที่ชันษา 2557