เรียวทัศนียภาพ Q Chidlom-Petchaburi กรุสมบัติที่น่าจะดำรงฐานะแห่งหนนวชาตจากอนันดาฯ บนย่านการค้าที่ใครก็คุ้นเคย