เปล่งแสงเงินทุน LTF และ RMF ทุนรอนใดสร้างผลตอบแทนคว้าเท่าไหร่

จวนจะจรดเทศกาลเสียภาษีประจำปีอีกรอบห้ามต่อจากนั้น มากมนุชอยู่ยงมองถึงช่องทางการลงทุน กับยังสมรรถเอามายินยอมห้ามคว้าอีก ภาษีเงินได้คนธรรมดานอกจากปล่อยวางสมบัติแห่งเอามาลดหแบ่งคว้าต่อจากนั้น อีกต่างหากมีทางอื่นๆ ในงานเอาใจช่วยผ่อนอีกหรือไม่ ไม่ก็มีวิธีไรที่จะช่วยยินยอม แยกออกจับจ่ายใช้สอยภาษีลดน้อยลง ถึงจักเป็นเรื่องกระจุกกระจิก แต่ถ้าหากเอาใจช่วยเขียมรายได้ ก็มีราคามั่นเหมาะแถมพกไตรมาส 4 สิ่งของรายปี ก็เป็นช่วงๆที่มากมนุช กำลังมองหาการลงทุน ในเงินทุนร่วมเอกสารถือหุ้นระยะยาว หรือ LTF ด้วยกันทุนรอนร่วมเพื่อที่จะการดำรงชีพ หรือไม่ก็ RMF รวมหมด 2 สุมยิ่งไปกว่านั้นจักนำมายินยอมได้มา อีกทั้งสำเร็จให้ทุนเพื่อจะก่อสร้างธีรภาพจ่ายกับตนเองด้วยกันครัวเรือนคว้าพร้อมด้วยซึ่งมุข MarketingOop! ได้จับข่าวผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ชันษา สรรพสิ่งทั่ว 2 เงินทุนลงมาชี้แจงเพื่อจะเป็นแถวทางในการลงทุนกระบวนการเลือกเงินทุนเพื่อยินยอมค่าธรรมเนียม จักต้องเน้นที่มีอายุยิ่งกว่า 1 ชันษาขึ้นเป็นหลัก เพราะจักสามารถ “จัดโชว์ทำได้ภาพ” งานก่อสร้างผลได้ได้ชัดแจ๋วตามที่ระหว่างปีในแต่ละชันษาตรงนั้น ภาวะตลาดเงินตรากับตลาดราคาซื้อจักมี “ความบัวผันผกผวน” ค่อนข้างจะสูงศักดิ์ เพราะฉะนี้สมมติว่าทุนรอนไหน ที่ยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้แห่งระดับสูงที่ตอน 3 พรรษา แล้วจึงเหมาะสำหรับการคัดเลือกให้ทุนข่าวขนมจาก บริษัท มอร์จับหลักสตาร์ (ไทย) กำหนด ซึ่งเป็นบริษัทสถานที่ประมวลรายงานผลตอบแทนของกองราคาต้นทุนชนิดกระยาเลย ได้มาเจาะจงจดผลตอบแทนเงินทุนเอกสารถือหุ้นระยะยาว( LTF) 5 อันดับเริ่มแรก ที่ก่อผลตอบแทนย้อนไป 3 พรรษา งดงามเต็มที่แห่งอุตสาหกรรมอันดับ 1 ได้แก่ เงินทุนถกกรุงศรีเอกสารถือหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล สรรพสิ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารทุนรอน กรุงศรี กำหนด สามารถสร้างเอาท์พุตผลตอบแทนมากมายจรด 13.90%ทุนรอนตรงนี้ เป็นชนิดเงินทุนร่วม LTF ย้ำให้ทุนที่ Equity General ทุนรอนมีหลักจับจ่ายใช้สอยปันผล ตีทะเบียนทุนรอนวันที่1 พมันสมองย.2547 มีมูลค่าทรัพยสมบัติจริง 2,967,788,085 ตีน จัดท่าเรือให้ทุนแบบ Asset Allocation (งานจัดท่าอากาศยานการลงทุนพร้อมด้วยการประสานหลากหลายสินทรัพย์เข้าด้วยกัน) NAV ใน วันที่ 26/09/2561 อยู่แห่ง 26.0074 ตีน/คณะส่วนสัดการลงทุนแบ่งแยกเป็น ตราสารราคาซื้อ 98.90% ตัวเงิน/เงินออม 1.10 % เพราะว่าการขจายการลงทุนแห่งใบถือหุ้น กลุ่มธนาคาร 28.04% พลังงานกับสาธารณูปโภค 21.24 % ไอทีกับการติดต่อสื่อสาร 8.42 % เงินทุนและหลักทรัพย์ 7.53% การค้า 6.89 % อื่นๆ 27.88 %เหตุด้วย Top 5 Holdings ไม่ก็บริษัท/องค์การสถานที่เข้าไปลงทุน ตัวอย่างเช่น TCAP 7.57 % KTB 7.32 % BANPU 6.76 % SCB 6.66 % DTAC 5.54 % อื่นๆ 66.15 %ระดับ 2 ได้แก่ เงินทุนยกขึ้น JUMBO 25 เงินปันผล หุ้นระยะยาว สิ่งของบริษัทหลักทรัพย์บริหารทุนรอน นักรบแหลมทอง ขีดคั่น สร้างผลตอบแทน 13.14 %เงินทุนนี้ครอบครองชนิดเงินทุนร่วม LTF เน้นย้ำให้ทุนที่ Equity Large Cap มีแผนการจ่ายปันผล จดทะเบียนเงินทุนวันที่ สิบเอ็ด พมันสมองยมันสมอง 2547 มีมูลคุณค่าทรัพย์สินแท้ 7,825,204,770 เท้า เงินทุนตรงนี้จ้าท่าอากาศยานให้ทุนฉบับร่าง Asset Allocation (งานจ้าท่าเรือการลงทุนอีกด้วยการผสมผสานหลากหลายทรัพย์สินเข้าด้วยกัน) NAV แห่ง วันที่ 26/09/2561 สิงสู่แห่ง 26.8022 เท้า/หน่วยประกอบด้วยส่วนสัดการลงทุนแบ่งแยกเป็น ตราสารราคาต้นทุน 99.24% ตัวเงิน/เงินออม 0.76% เพราะงานขจรขจายการลงทุนแห่งหุ้น หมวด Energy 19.69% Financial Services 17.11% Basic Materials 13.84 % Industrials 11.23 % Consumer Defensive 10.81% Communication Services 8.96% Consumer Cyclical 6.24% Real Estate 5.43% Healthcare 5.33% Technology 1.37%เพราะด้วย Top 5 Holdings หรือไม่ก็หุ้นส่วน/องค์การแห่งเข้าออกทุน เช่น PTT 15.23% AOT 9.85% CPALL 7.01% ADVANC 6.25% PTTEP 5.72 % อื่นๆ 55.94 %ชั้น 3 เช่น กองทุนยกขึ้น ยูโอบี ใบถือหุ้นระยะยาว สิ่งของบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินทุน ยูโอบี ขีดคั่น สร้างผลตอบแทน 13.04%เงินทุนนี้ดำรงฐานะประเภทเงินทุนร่วม LTF เน้นออกทุนใน Equity General ไม่จับจ่ายใช้สอยเงินปันผล จดทะเบียนทุนรอน เมื่อวันที่ 4 พมันสมองย. 2547 มีมูลค่าทรัพย์สินแท้แห่ง 3,651,192,292 เท้า จัดท่าเรือให้ทุนฉบับร่าง Asset Allocation (การจ้าท่าอากาศยานการลงทุนพร้อมด้วยการประสมประสานต่างๆนาๆสมบัติเข้าด้วยกัน) NAV แห่ง วันที่ 26/09/2561 สิงสู่สถานที่ 44.5345 เท้า/กลุ่มมีส่วนสัดการลงทุนแบ่งเป็น ตราสารราคาต้นทุน 90.68% เงินสด/เงินออม 9.32 % โดยการขจายการลงทุนแห่งหุ้นพวกพลังงานและสาธารณูปโภค 14.83% ธนาคาร 14.14% การซื้อขาย 10.53 % ไอทีกับการติดต่อสื่อสาร 8.94% ขนส่ง 7.98% อื่นๆ 43.58%เพราะว่า Top 5 Holdings ไม่ก็กองกลาง/หน่วยงานแห่งเข้าลงทุน ตัวอย่างเช่น UOBH 9.27 % BBL 7.03 % CPALL 6.13 % PTT 5.88 % CPF 5.36 % อื่นๆ 66.33%ชั้น 4 ตัวอย่างเช่น ทุนรอนถกเจริญ ใบถือหุ้นระยะยาวปันผล สรรพสิ่งกองกลางหลักทรัพย์จัดการทุนรอนร่วม เจริญ จำกัด สร้างผลประโยชน์ 12.47%ทุนรอนตรงนี้ดำรงฐานะชนิดกองทุนรวม LTF เน้นย้ำลงทุนที่ Equity General มีแนวทางซื้อเงินปันผล จดทะเบียนกองทุนวันที่ 22 ต.ค.2547 มีมูลคุณประโยชน์ทรัพยสมบัติจริงสถานที่ 5,216,029,971 ตีน จ้าท่าลงทุนต้นฉบับ Asset Allocation (การแก่ท่าอากาศยานการลงทุนอีกด้วยการประสานหลากหลายสินทรัพย์เข้าด้วยกัน) NAV แห่ง วันที่ 26/09/2561 สิงสู่ที่ 28.4791 บาทา/คณะมีสัดส่วนการลงทุนแบ่งครอบครอง ตราสารทุน 82.43% ตราสารหนี้ 17.38 % ตัวเงิน/เงินฝาก 0.18% เพราะขจายการลงทุนที่ใบถือหุ้น กลุ่มแรงงานกับสาธารณูปโภค 21.75 % พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง 17.04% แบงค์ 12.38 % การแลกเปลี่ยน 7.98% ไอทีด้วยกันการติดต่อสื่อสาร 7.64% อื่นๆ 33.21 %เนื่องด้วย Top 5 Holdings หรือไม่ก็กองกลาง/องค์การที่เข้าไปลงทุน เช่น PTT 6.63 % PTTEP 5.04 % CPALL 4.44 % MINT 4.31% SCB 3.74 % อื่นๆ 75.84 %ด้านชั้น 5 เช่น เงินทุนรั้งขึ้นชนชั้นเอเอ็มซีเล็คคราวฟใบถือหุ้นระยะยาว สรรพสิ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารทุนรอน ชาติชั้นวรรณะ จำกัด ก่อสร้างผลตอบแทน 11.01%ทุนรอนนี้เป็นชนิดทุนรอนรวม LTF เน้นให้ทุนที่ Equity General ทุนรอนปราศจากแผนการจ่ายปันผล ตีทะเบียนกองทุน วันที่ 2 มิ.ย.2548 มีมูลค่าทรัพยสมบัติแท้แห่ง 781,310,216 เท้า แก่ท่าเรือลงทุนแบบ Asset Allocation (งานแก่ท่าเรือการลงทุนอีกด้วยงานผสมผสานหลากหลายสินทรัพย์เข้าด้วยกัน) NAV ที่ วันที่ 26/09/2561 อยู่ที่ 37.7354 บาทา/กลุ่มสัดส่วนการลงทุนแบ่งแยกครอบครอง ตราสารราคาต้นทุน 94.42% เงินสด/เงินฝาก 5.46% อื่นๆ 0.12% โดยงานกระจายการลงทุนในเอกสารถือหุ้น หมวดกำลังแรงงานกับสาธารณูปโภค 18.14% แบงค์ 16.66% เจริญอสังหาริมทรัพย์ 9.61% การแลกเปลี่ยน 9.47% เทคโนโลยีสารสนเทศกับการติดต่อสื่อสาร 9.27% อื่นๆ 36.85%เพราะด้วย Top 5 Holdings ไม่ก็กองกลาง/องค์การแห่งเข้าให้ทุน ตัวอย่างเช่น PTT 8.54% AOT 5.80% ADVANC 5.79% KBANK 5.41% CPALL 4.97% กับอื่นๆ 69.49%ซีกกองทุนเพื่อที่จะการเลี้ยงชีพ (RMF) 5 ชั้นแรกแห่งสร้างผลได้ย้อนไป 3 ปี ดีที่สุดในอุตสาหกรรมอุดอู้หยุด 1 ตัวอย่างเช่น กองทุนรั้งขึ้น แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อจะการดำรงชีพ High ของกองกลางหลักทรัพย์จัดการเงินทุน แลนด์แอนด์เฮาส์ กำหนด ก่อสร้างผลตอบแทน 11.81%กองทุนนี้เยอะทุนรวม RMF เน้นให้ทุนออกทุนต้นฉบับแทรก ไม่มีแนวทางจ่ายปันผล จดทะเบียนกองทุนวันที่ 28 พ.ย.2555 มีมูลคุณประโยชน์ทรัพยสมบัติแท้ 133,868,510 ตีน ทุนรอนนี้จัดท่าออกทุนฉบับร่าง Asset Allocation (งานแก่ท่าการลงทุนพร้อมด้วยการประสมประสานต่างๆนาๆสมบัติเข้าด้วยกัน) NAV ใน วันที่ 26/09/2561 อยู่ที่ 15.0686 เท้า/กลุ่มโดยประกอบด้วยสัดส่วนการลงทุนแยกเป็น ตราสารราคาต้นทุน 83.63 % ตราสารหนี้สิน 11.47% เงินสด/เงินฝาก 2.39 % อื่นๆ 2.50%เหตุด้วย Top 5 Holdings ไม่ก็หุ้นส่วน/หน่วยงานสถานที่เข้าลงทุน เช่น ธนาคารชาติ 11.45 % PTT 6.49 % BBL 4.68 % IVL 4.59 % ADVANC 4.34% ด้วยกันอื่นๆ 68.45%อันดับ 2 ตัวอย่างเช่น กองทุนรั้งขึ้นธนชาตไม่กซ์ ฟันด์ เพื่อการดำรงชีพ ของหุ้นส่วนหลักทรัพย์บริหารทุนรอน ธนเกิด จำกัด ก่อสร้างผลประโยชน์ 10.42%ทุนรอนตรงนี้เยอะราคาซื้อร่วม RMF เน้นออกทุนออกทุนแบบผสม ปราศจากแผนการจับจ่ายใช้สอยปันผล จดทะเบียนทุนรอนวันที่ 1 ธ.ค. 2547 มีมูลคุณประโยชน์ธนสารสมบัติแท้ 1,766,320,281 บาทา เงินทุนนี้แก่ท่าเรือลงทุนแบบ Asset Allocation (การจ้าท่าเรือการลงทุนเช่นกันการประสานหลากหลายทรัพย์สินเข้าด้วยกัน) NAV ที่ วันที่ 26/09/2561 สิงสู่สถานที่ 42.9101 ตีน/หน่วยมีสัดส่วนการลงทุนแบ่งแยกครอบครอง ตราสารราคาต้นทุน 84.14% เงินสด/เงินฝาก 15.86% เพราะด้วย Top 5 Holdings ไม่ก็หุ้นส่วน/องค์การแห่งเข้าลงทุน ได้แก่ BAY 11.51% PTT 8.56% BBL 7.33% CPALL 7.24% ADVANC 5.23% อื่นๆ 60.13 %ระดับ 3 ได้แก่ ทุนรอนยกขึ้นเจริญ บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ Below Average สิ่งของกองกลางหลักทรัพย์บริหารกองทุน เจริญ จำกัด สร้างผลตอบแทน 10.28%ทุนรอนนี้มากมายทุนรวม RMF ย้ำลงทุนออกทุนแบบแทรก พ้นไปแผนการงานซื้อปันผล ตีทะเบียนทุนรอนวันที่ 8 ต.ค. 2547 มีมูลคุณค่าทรัพยสมบัติจริง 227,942,125 บาทา ทุนรอนตรงนี้จ้าท่าอากาศยานลงทุนต้นฉบับ Asset Allocation (งานจัดท่าอากาศยานการลงทุนอีกด้วยงานประสมประสานต่างๆนาๆสินทรัพย์เข้าด้วยกัน) NAV ใน วันที่ 26/09/2561 อยู่สถานที่ 32.3280 เท้า/คณะโดยประกอบด้วยสัดส่วนการลงทุนแบ่งแยกดำรงฐานะ ตราสารทุน 70.46% ตราสารหนี้ 23.19% ตัวเงิน/เงินออม 6.36% อื่นๆ 0.00 % เนื่องด้วย Top 5 Holdings หรือไม่ก็บริษัท/หน่วยงานที่เข้าไปให้ทุน ได้แก่ BBL 6.29 % PTT 5.55 % ธนาคารชาติ 4.62 % PTTGC 4.22 % CPALL 3.70% และอื่นๆ 75.62%อันดับ 4 ได้แก่ เงินทุนยกขึ้นกรุงศรีเพิ่มพูนสินทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Above Average ของกองกลางหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สร้างผลได้ 10.16%เงินทุนนี้มากมายราคาต้นทุนร่วม RMF เน้นลงทุนลงทุนแบบปน ไม่มีแนวทางจับจ่ายใช้สอยปันผล ตีทะเบียนทุนรอนวันที่ 17 ก.ย.2545 มีมูลค่าทรัพย์สินจริงแห่ง 3,507,275,351 ตีน กองทุนนี้จัดท่าออกทุนแบบ Asset Allocation (การแก่ท่าอากาศยานการลงทุนเช่นกันการผสมผสานหลากหลายสินทรัพย์เข้าด้วยกัน) NAV ใน วันที่ 26/09/2561 สิงสู่ที่ 78.7479 บาทา/กลุ่มมีสัดส่วนการลงทุนแบ่งครอบครอง ตราสารทุน 87.20% ตราสารหนี้สิน 0.00% เงินสด/เงินออม 12.80% เหตุด้วย Top 5 Holdings ไม่ก็หุ้นส่วน/หน่วยงานแห่งเข้าไปออกทุน ตัวอย่างเช่น PTT 7.23 % UOBH 6.55 % TISCO 6.24 % AOT 3.92 % BBL 3.77% กับอื่นๆ 72.29 %ระดับ 5 ตัวอย่างเช่น กองทุนยกขึ้น เฟล็กซิเบิลคุณลักษณะ เพื่อการเลี้ยงชีพ Below Average หุ้นส่วนหลักทรัพย์บริหารทุนรอน ชาติชั้นวรรณะ กำหนด ก่อสร้างผลได้ 10.07%เงินทุนตรงนี้ก่ายกองราคาซื้อร่วม RMF เน้นย้ำให้ทุนออกทุนต้นฉบับแทรก ปราศจากแนวทางซื้อปันผล จดทะเบียนทุนรอนวันที่ ธ.ค. 2546 มีมูลคุณประโยชน์ทรัพย์สินสุทธิ :332,961,126 เท้า กองทุนนี้จัดท่าอากาศยานออกทุนฉบับร่าง Asset Allocation (งานจัดท่าเรือการลงทุนอีกด้วยงานประสานหลากหลายทรัพย์สินเข้าด้วยกัน) NAV ใน วันที่ 26/09/2561 สิงสู่แห่ง 28.7101 ตีน/กลุ่มประกอบด้วยส่วนสัดการลงทุนแบ่งแยกดำรงฐานะ ตราสารทุน 80.03% ตราสารหนี้ 18.36 % ตัวเงิน/เงินออม 1.36% อื่นๆ 0.25%เนื่องด้วย Top 5 Holdings หรือไม่ก็บริษัท/หน่วยงาน สถานที่เข้าไปลงทุน เช่น PTT 6.38 % CPALL 5.79 % ธนาคารแห่งประเทศไทย 5.51% ADVANC 5.06% AOT 4.98 % ด้วยกันอื่นๆ 72.28 %ประกอบด้วยเช่นไรจับจากไปผ่อนคว้าอีกมั่งนอกจากนี้การคัดเลือกจุดหมายการลงทุนที่เวลาเทคโนโลยี อีกต่างหากสามารถนำเก้าหกรรมทางการเงินเข้าใช้คืน อาทิเช่น แอปกระยาเลย จักเป็นตัวเป็นตนสนับสนุนอย่างยอดเยี่ยมกับประกอบด้วยเหลือแหล่แนวทางในยุคปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีล้ำกันๆ ที่จะเข้ามาสนับสนุนตอบปัญหาแยกออกกับดักเราได้สะดวกขึ้นไป เช่น ช่วยแยกออกรู้ดุทางการคลังจะได้โอกาสเพิ่มขึ้นได้ยังไง ช่วยทำให้เสมอระยะเวลาของการลงทุนปันออกสั้นลงหรือไม่ก็แถวขึ้นไป อิฉันหิวตัดทอนหรือไม่ก็เพิ่มจำนวนเงินสะสมในแต่ละพระจันทร์ ไม่ก็ใช้คืนเป็นเส้นทางลัดตวาดจะจำต้องสร้างอย่างไร เพื่อจรสู่ความมุ่งหมายการลงทุนนอกจากนั้นจักลงทุนที่ทุนรอนข้างต้นต่อจากนั้น ค่ายินยอมในกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจ สถานที่ถือเป็นรายการผ่อนภาษีปี 2561 ซึ่งแห่งกลุ่มนี้จะเป็นคุณประโยชน์ยินยอม ที่ปันออกเพิ่มพูนเนื่องด้วยกรณีที่ประกอบด้วยงานซื้อเงิน เพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจบางสิ่ง หรือครอบครองมาตรการสรรพสิ่งแว่นแคว้น ที่อยากสนับสนุนแยกออกประกอบด้วยการใช้สอยงอกงาม เช่นโสหุ้ยตะเวนประเทศไทย 55 บุรีเมืองถัดลงมา ซื้อตามจริงมากมายไม่เลย 1.5 หมื่นตีนซึ่งดำรงฐานะมาตรการค่าธรรมเนียมสนับสนุนการท่องเที่ยว สมรรถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2561 เจาะจงด้านแห่งดำรงฐานะค่าทัวร์ คุณประโยชน์ที่อาศัย (ครอบครองคุณประโยชน์ชุมรุมกับดักโฮมสเตย์ที่ลงนามกับดักกรมการเดินทาง)ค่าใช้จ่ายสถานที่ครอบครองเงินสะสมที่ธุรกิจ Startup 1 แสนตีน(จดทะเบียนจัดตั้ง 1 เดือนตุลาคม 2558- 31 ธันวาคม 2562 ทุนจดทะเบียนชําระหลังจากนั้นไม่พ้น 5 ล้านตีน ประกอบด้วยเงินรายได้เปล่าเกิน 30 เลี่ยนตีน ทุกขณะที่ออกทุน), ทำธุรกิจในกลุ่ม สิบ อุตสาหกรรมเป้าหมาย-ผ่านงานรับรองจากสวทช. มีรายได้ที่ด้านนี้ร่วมชุมนุมไม่ใช่หยอกกว่า 80% สิ่งของรายได้ทั้งเพ สมรรถใช้ผ่อนค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 – 31 เดือนธันวาคม 2562 หมวดประกันชีวิต ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้เดียวกับ LTF, RMF ที่นับว่าเป็นการลงทุน เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่ระยะยาว เพราะว่าเน้นให้ทุนแห่งตลาดหุ้นเป็นหลัก ผ่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี เนื่องจากจับจ่ายใช้สอยจริง ยิ่งเปล่าเลย 5 แสนเท้า โดยเงินทุนร่วม LTF จักต้องกำหนดคณะออกทุนวางไม่ใช่หยอกกระทั่ง 7 พรรษาด้าน RMF ที่มากมายราคาต้นทุนรวมที่ลงทุนวางแห่งทรัพย์สินเหลือแหล่ประเภท เหตุด้วยผู้แห่งใช้เพื่อที่จะการวางแผนเนื่องด้วยรุ่นเกษียณ จับจรลดหย่อนคว้า 15% สรรพสิ่งเงินได้ที่จำต้องเสียภาษี ตามที่ซื้อแน่นอน ยิ่งไม่พ้น 5 แสนตีนยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งสมควรใช้จ่ายอีกต่างๆ ที่สมรรถจับจากไปลดหย่อนคว้าอีก อาทิเช่น ประกันสังคม ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินสนับสนุน กบข. กับกองทุนจองเลี้ยงชีวิต คู่สมรส ค้ำจุนลูก-การเล่าเรียนเด็ก อุปถัมภ์ค้ำชูพ่อแม่ เบี้ยประกันสุขภาพบุรพาจารย์ ด้วยกันเบี้ยประกันพลานามัย