จรดยุคจำเป็นจะต้องสับเปลี่ยน Samart i-Mobile กลางๆรณสถานมือจับเดือดแค้น

แห่งแหล่งหล้าของธุรกิจ การปรับตัว ตกว่าสิ่งแห่งหนมนุชฉลาดสร้างกักคุม คำพูดตรงนี้คงดูพลังอำนาจจรบ้าง แต่ว่าตกว่าที่แท้แห่งหนไม่มีผู้ใดหาญปิดประตู เพราะสมมติว่าไม่มีการปรับตัว หรือว่าคอยจวบจนถึงกาลเวลาที่จำต้องปรับ โน่นลงความว่าอาจจะหมดโอกาสก็อาจจะเหตุฉะนี้ วัฒน์ชัย งามขโมยษแห่ง์ มูลนายแห่งหนพวกกงสีสมรรถ จึงบอกแห่งการเล่าแนวรายปีดุ จดสมัยที่ Samart i-Mobile ต้องปรับเปลี่ยน เรียกหาตวาด Transform Business Direction ขนมจากเก่าก่อนแห่งเน้นทำการค้าโทรศัพท์มือถือลงมาทุกมากมายชันษาที่ผ่านมา ประกอบด้วยระยะรุ่งเรืองยอดจำหน่ายเจริญ และตอนแห่งเซายอดจำหน่ายชะลอตัว จนกระทั่งวันนี้แห่งผู้ให้บริการด้าม อย่าง AIS, dtac และ True สาวก้าวเข้าทำตลาดโทรศัพท์มือถือเอง สมาร์ทโฟน 4G ราคาหลักเขต 2,000 บาทา มีตัดทอน เปลี่ยน แบ่งสรร แถมพก จึงเกิดเรื่องยากที่จะประกวดถัดไปเมื่อตระหนักถึงอันเรื่องเดิมขึ้นเหตุฉะนี้ แล้วจึงถึงระยะเวลาแห่งหน Samart i-Mobile จำต้องปรับเปลี่ยนตนเองไปสู่งานเป็น Samart Life Mobility พัฒนาบริการนวชาตติดตามความเอนเอียงสรรพสิ่งแหล่งหล้าจากบริการเก่าก่อนแห่งมีสิงสู่แล้ว Samart i-Mobile ยังคงจัดการทาบ มี ผึ่งผายโฟนจาก i-Mobile บริการ BUG 3 หมายรวมบริการคอนเทนต์ปะปนกัน บริการ EDT รวมแห่งกิน ดื่ม เดินทาง แห่งได้รับความนิยม บริการ i-Sport คอนเทนต์ข้างกีฬาแห่งหนร่วมกันกับดักสยามกีฬา ด้วยกันบริการ 3GX ให้บริการโทรศัพท์มือถือNew Business i-Mobileธุรกิจสิ่งโทรศัพท์มือถือ จะแลกเปลี่ยนเสียแต่ว่าโทรศัพท์มือถืออย่างฝ่ายเดียวไม่ไหว เหตุฉะนี้แล้วจึงทำการรีโนเวตใหม่ จัดกลุ่ม 5 บริการเพราะด้วยรุกตลาดดิจิทัล กอปรอีกด้วย– OPEN by i-Mobile ครอบครองวงกลมบริการที่ถือ มีทั้งงานจ่ายเครื่องและบริการอื่นๆ ประกอบด้วยทั่วครรลองร้านรวง ด้วยกันรถยนต์เซอร์วิส ซึ่งโก้โฟนของ i-Mobile จะเน้นออกรุ่นเจาะจงหมู่สมบูรณ์ อาทิ เด็กวัยรุ่น ด้วยกันผู้รุ่งเรืองอายุยง– iFixed by i-Mobile เป็นแกนกลางสารภาพแก้ไขโก้โฟนทุกแบรนด์ณท้องตลาด เครื่องไม้เครื่องมือ Gadget ผิระลึกถึงวงกลมแก้ไขต้องลงมาแห่ง iFixed รวมถึงมีบริการยอมรับวางเงิน e-Payment อีกด้วย– Wapp Wapp สำเร็จต่อยฝืดเคืองจากการงาน EDT ปันออกเป็น e-Commerce เช่น Thailand Mall เน้นย้ำทำการค้าสินค้าไทยผ่านทางออนไลน์, บริการสารภาพส่งสรรพสิ่งทุกโอกาส และ บริการ Thailand Check-in ให้บริการอำนวยความสะดวกนักท่องหนังสือประพาส– Aging Society ตอบรับกับดักชนมพรรษาของชาวไทยที่ดอนขึ้น จะเน้นของซื้อของขายและบริการเพื่อจะผู้ดำเกิงอายุยง– Entertainment เน้นบริการปีกกีฬา คอนเทนต์กีฬาต่างๆรายงานได้แหวนี่คือว่า New Era หรือว่าการผลัดกันโฉมใหม่สิ่งของ Samart i-Mobile ไปสู่งานครอบครอง Retail Business งอกงาม ซึ่งทั้งเพจักเหลือบเห็นดำรงฐานะรูปธรรมงอกงามแห่งชันษาตรงนี้ ทั้งที่การแข่งขันแรงขึ้นทุกเมื่อ การขยับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงจักช่วยปันออกงานสามารถสิงสู่รอดตาย ด้วยกันก้าวหน้าถัดไปได้ข้างหน้า