ลา SANYO Engineering ขนองประกาศเลิกกิจการ 31 ส.ค.นี้ สังเวยพิษเศรษฐกิจ

SANYO Engineering (Thailand) Co.,Ltdมันสมอง ประกาศหยุดร่างกายขนองเทศมนตรี บริษัทซันโย เส้นเอ็นจิเนียริ่งฯ ในอำเภอศรีราชา บุรีจังหวัดชลบุรี ติดประกาศเช้าปิดกิจการโดยมีผลตั้งแต่ 31 ส.ค.62 ตรงนี้ เพราะว่ามีงานรุ่งเช้าดุปัญหาด้านเศรษฐกิจตกว่าตัวการหลักณการตกลงใจเลิกกิจการโอกาสนี้ มีผลมอบพบเห็นประสาเข้าเนื้อสะสมลงมาเป็นเวลานาน ด้วยกันเปล่าสามารถรับภาระประสาขาดทุนได้มาอีกต่อไปเพราะ ที่อ.ศรีราชา เมืองชลบุรี จดทะเบียนรุ่งเช้าประกอบธุรกิจเพื่อกำเนิดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์และแก้ไขพิมพ์ รวมถึงส่วนประกอบโลหะ ซึ่งงานพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวระบุถึงสิทธิของพนักงานดังที่กฎหมายแรงงานจำกัดCredit: darasod.com