“ศศินทร์” ชูขึ้นการหาความรู้ต้นฉบับ “Global Action Learning” ร่วมกับวิทยาลัยยิ่งใหญ่ MIT Sloan School of Management และ School of Management, Fudan University สร้างจริง-ปัญหาจริงขนมจากหน่วยงานโค่ง

หัวอกหัวใจการเล่าเรียนในศตวรรษที่ 21 จุดโฟกัสที่ “Learner Centric” หรือว่าการจับนักศึกษาครอบครองศูนย์กลาง กับสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องยกขึ้นแจกนักเรียน สมรรถดูดสิ่งแห่งหนเรียนรู้ลงมา “ปรับใช้ใช้” ด้วยกัน “ลงมือทำแน่นอน” เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดแนวความคิด และวัตร เพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่นักศึกษายิ่งขณะเดียวกันในกาลเวลา Digital Disruption สถานที่ทำเอาทุกคนจำต้องปรับนิสัยแจ้น เอ็ดในความถนัดประธาน คือว่า “Collaboration” เพราะว่าแหล่งหล้าทุกวันนี้ประสงค์ความร่วมแรงร่วมใจจำเริญ เหตุฉะนี้ ระเบียบการเล่าเรียนอนุศาสน์ที่สงเคราะห์แจกนักเรียน รวมหัวลงมือดำรงฐานะกลุ่ม ย่อมทำให้นักเรียนได้มาดึงขึ้นความคิดเห็น ด้วยกันเห็นด้วยจุดยืนต่อกันการเรียนรู้อนุศาสน์แห่งหนเน้นศึกษาด้วยวัตรแน่นอนที่เรียกตวาด “Action Learning” เดี๋ยวนี้สถาบันการศึกษาหัวกะทิทั่วโลก จับจากไปเกลี่ยใช้คืนกับขั้นตอนเรียนอนุศาสน์สรรพสิ่งตัวเอง เพราะประเทศไทย “Sasin School of Management” (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ สถานที่จุฬาลงแขนในที่์สถาบันอุดมศึกษา) นับว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นปริญญาโท – ดุษฎีบัณฑิตรายจำเดิมๆ ที่นำวิถีทางการเรียนรู้อนุศาสน์รูปแบบ Action Learning ลงมาใช้ณหลักสูตร เพื่อจะซูบโจทย์ผู้เรียนได้ครบรอบข้าง ทั้งความรู้ การดำเนินการ ฝึกภาวะความเป็นหัวหน้า กับกิจธุระครอบครองทีมขนมจากการลงมือกระทำแน่ๆ เปลี่ยนโจทย์แน่ๆภูมิหลังจากองค์กรขนาดใหญ่“ศศินทร์” ผนึกสถาบันอุดมศึกษาชื่อดังของพื้นโลก ก่อสร้าง “Global Action Learning” ศศินทร์ สถาบันอนุศาสน์ทางด้านงานสถานที่จำเดิมสิ่งของแหลมทองที่มีกรรมสิทธิ์งานรับรองเกณฑ์โลกจาก AACSB แห่งหนสหรัฐอเมริกา กับ EQUIS แห่งหนทวีปยุโรป ได้มาผนวกการศึกษาฉบับร่าง “Action Learning” เข้าในหลักสูตร MBA เพราะปัจจุบันคว้าคลายข่ายงานการช่วยกันกับวิทยาลัยฉลาดสุดยอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะก่อสร้างการเล่าเรียนการสอนที่สมรรถเป็นเหตุให้นักศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้เมธาแง่ทฤษฎี ประสานเข้ากับงานทำกระทำเพราะว่าแยกออกลงมือกระทำโปรเจคแน่นอนสรรพสิ่งกองกลางพันธมิตรฉลาดของศศินทร์ เช่นนี้เพื่อที่จะดันแจกนักศึกษาสร้างสิ่งใหม่ทางความคิดใหม่ๆ แห่งหนสมรรถจับไปชกต่อยท้องแห้งกับปัญหาปะปนกัน ได้มาจริงๆภายภาคหน้าภายใต้การเล่าเรียนตรงนี้ นิสิต MBA สิ่งของศศินทร์ และนิสิต MBA จากผู้ช่วยเหลือวิทยาลัยต่างด้าว จะทำโปรเจครวมหัวขนมจาก Case Study หรือว่าปัญหาสรรพสิ่งแบรนด์องค์กรเทิ่ง ดังนั้นนักศึกษา MBA ของศศินทร์ จักมีกรรมสิทธิ์ความจัดเจนการงานจริงๆ การแลกผลัดกันแง่มุมหัวคิดระหว่างเพื่อนต่างด้าว ต่างสถาบัน แตกต่างวัฒนธรรม เจียรจนกระทั่งกิจธุระครอบครองทีมแบบสากล (international) รวมหมดครรลองตัวต่อตัว (face-to-face) และร่างเหมือนกับแน่ๆ(virtual) ซึ่งสะท้อนจรดการเคลื่อนที่กิจธุระณพื้นโลกช่วงปัจจุบันที่ไม่ไหวกำหนดสิงสู่แค่ภาวะแวดล้อมฉบับร่างคนเดียวขนาดนั้นขยายความสมรู้ร่วมคิดขนมจาก “MIT Sloan School of Management” ไปสู่ “Fudan University”“ศศินทร์” ประเดิม Global Action Learning Labs ด้วยการจับมือกับ “MIT Sloan School of Management” สถานที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) สถาบันอุดมศึกษาประเภท 1 ของโลก (QS World University Ranking 2019)และครั้นแจ้นๆตรงนี้ คว้าขยายความสมรู้ร่วมคิดไปอีกต่างหาก School of Management ที่ “Fudan University” วิทยาลัยเก่าอันทรงเกียรติสรรพสิ่งเมืองจีน จัดตั้งขึ้นในชันษา พุทธศก 2448 กับติดตลาด 3 ของมหาวิทยาลัยที่สะอาดตกขอบในเมืองจีน ด้วยกันครอบครอง 1 ในที่ปริมาณ 6 วิทยาลัยสรรพสิ่งเมืองจีน สถานที่ติดอันดับ 100 วิทยาลัยที่สะอาดแรงกล้ายิ่งใหญ่ (QS World University Ranking 2019)เหตุผลที่จับมือกับดักมหาวิทยาลัยฉลาดของจีน เพราะศศินทร์เล็งเห็นแหวเดี๋ยวนี้ จีนมีบทบาท ตลอดเศรษฐกิจระดับโลก และภาคการงาน ขณะเดียวกันจีนครอบครองท้องตลาดแห่งหนประกอบด้วยประสิทธิภาพดำเกิงเพราะงานไทย“Action Learning Labs มีความหมายอย่างยิ่งต่อนักศึกษาที่จะครอบครองความชำนาญแน่ๆในที่ด้านกิจธุระ สถานที่หาไม่ได้ขนมจากณห้องเรียน นักศึกษาไม่สมรรถทำความเข้าใจงานเป็นผู้นำงานได้จากเท่างานอ่านหนังสือ ทว่าจำเป็นต้องเห็น ด้วยกันดำเนินการปฏิบัติจริงๆ ดังนี้ Action Learning Labs จักช่วยทวีทัศนะ และขั้นตอนดำเนินการแห่งหนมีความเป็นสากลแจกกับดักนิสิต” ศาสตราจารย์ ดร.เหยี่ยน เฟเก้าิค เจ้าสำนักศศินทร์ ปริปากจดวัตถุประสงค์ของ Action Learningครั้นชันษาที่ผ่านมา MIT Sloan School of Management ได้มาสมรู้ร่วมคิดกับดัก ศศินทร์ แก่สัมมนา Action Learning Conference เป็นครั้งแรกในบางกอก เพราะประกอบด้วยผู้พูดหัวกะทิขนมจากอาณาเขตงาน การเงิน การธนาคาร วิชาการด้วยกันการเมืองสิ่งของไทย ลงมาถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวพันงานดัดแปลง Action Learning เพื่อเปลี่ยนแปลงครรลองการเรียนรู้ในที่สาขาการว่าการ ปรับปรุงเค้าโครงความคิดทำเกี่ยวพันภาวะผู้นำในหน่วยงาน กับติดเครื่องการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในที่เขตเอเชียแปซิฟิก นับแต่ปี พ.ศ.2545 คอร์สลงมือชั้นบัณฑิตศึกษาตลอด 5 คอร์สสรรพสิ่ง MIT Sloan ได้ก่อให้เกิดแผนการเกี่ยวข้อง Action Learning จรด 625 แผนการ โดยประกอบด้วยนิสิตตลอดขนมจากแดนเขมร เมืองจีน ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ แหลมทอง ด้วยกันเวียดนามร่วม ดังนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา มีโครงการเกี่ยว Action Learning ที่แจ๋ขึ้นไปในประเทศไทยทั้งมวล 15 แผนการ และมีแหล่แผนการแห่งหนณปัจจุบันสิงสู่ภายใต้งานดำเนินงานร่วมกับ ศศินทร์ลงมือกระทำแน่นอน ขนมจากปัญหาของหน่วยงานใหญ่ชั้นยอดในไทย เพื่อ “Sasin-Fudan Thailand China Lab” นั้นตลอดนิสิต MBA สรรพสิ่งศศินทร์ กับนิสิต IMBA ของ Fudan University ได้มาสมรู้ร่วมคิดจัดตั้งขึ้นกลุ่มขึ้นไปมา 4 ทีม เพื่อจะชี้แจงแผนวิธีพลิกแพลงด้วยกันให้คำปรึกษาปีกกิจธุระแก่หน่วยงานใหญ่ 4 หุ้นส่วนสถานที่เป็นพาร์ทเนอร์ของศศินทร์ในปีนี้ ได้แก่ AirAsia, PTTOR -Café Amazon, Panpuri และ SCGแต่ละกลุ่มซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา-นิสิต MBA สรรพสิ่งรวมหมด 2 สถาบัน ได้มารวมลงมือแน่ๆบนโจทย์การงานสิ่งของ 4 องค์กรใหญ่ โดยประกอบด้วยคณาจารย์ ตลอดจากศศินทร์ ด้วยกัน Fudan University, กุนซือ กับตัวแทนจากกงสีผู้ประดิษฐ์ปัญหารวมฟัง ด้วยกันแสดงความคิดเห็นประกบแผนวิธีพลิกแพลงสถานที่นำกล่าว“นับแต่ปี พุทธศก2558 ที่มีความสำคัญในการรบ Belt and Road initiative (BRI) คว้าเย้ายวนใจความเอาใจใส่จากทั่วโลกมาที่เมืองจีน และช่วงปัจจุบันประเทศจีน ครอบครองสองจำหน่ายชั้น 1 ด้วยกันเป็นผู้ลงทุนต่างด้าวชั้น 2 สรรพสิ่งไทย จะมองเห็นคว้าว่าทั้งประเทศไทย กับประเทศจีน คว้าปริวรรต และสร้างความร่วมแรงร่วมใจ ทั้งปีกวิชาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, ประเพณีนิยม, ข้างสุขภาพอนามัย และการศึกษาลงมาอย่างต่อเนื่อง ดีฉันรู้ยินดีดำรงฐานะมากที่ได้มาครอบครองแนวร่วมข้างการศึกษากับดัก “ศศินทร์” ฉันเชื่อมั่นแหวขั้นตอนทำความเข้าใจฉบับร่าง Global Action Learning ไม่เพียงแต่จักสร้างคุณประโยชน์แยกออกกับนิสิตทั้งคู่สถาบันเท่านั้น เสียแต่ว่าอีกต่างหากได้มาร่วมก่อสร้างคุณค่าแยกออกกับกงสีแหลมทองณการสร้างกิจธุระกับจีน” Zheng Ming รองคณบดี School of Management, Fudan University พูดถึงความร่วมแรงร่วมใจข้างต่างๆ ระหว่างไทย – ประเทศจีน ที่ต่อยอดลงมาอีกทั้งข้างการเล่าเรียนในตอนนี้มุขข้าง ผศ. ดร.ชัยชนะดงษ์ ป่าดงษ์นำนิช รองผู้อำนวยการศศินทร์ กล่าวว่า ศศินทร์ นำกรอบความคิด Action Learning ลงมาใช้คืนณระเบียบการศึกษาการสอนมามากกว่า สิบ ปีจากนั้น แต่ว่า Action Learning Labs มีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อศศินทร์สร้างความร่วมมือระดับ Global กับ MIT เมื่อ 3 พรรษาแต่ก่อน และล่าสุดกับดัก Fudan University ซึ่งคอร์สการเล่าเรียนนี้ สร้าง “Win-Win-Win” แบ่งออกกับรวมหมด 3 ทิศ คือว่า นักศึกษา – กงสีที่ร่วมแผนการ – ศศินทร์“นักศึกษาได้ทำความเข้าใจพร้อมด้วยงานสร้างโปรเจคจริงๆ ภูมิหลังจากโจทย์สรรพสิ่งกองกลาง ด้านกองกลางแห่งหนร่วม ได้ไอเดียนวชาตจากทัศนะสรรพสิ่งนิสิต ระหว่างที่ดีฉัน ในที่สถานภาพศศินทร์ สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นยอด ประสบความสำเร็จในที่การก่อสร้างแพลตฟอร์มการเล่าเรียนนวชาตที่ย้ำงานทำทำจริงๆ” Sasin-MIT และ Sasin-Fudan Action Learning Labs ดำรงฐานะส่วนหนึ่งส่วนใดของคอร์ส Sasin Flexible MBA ยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากมี New Venture Lab กับ Sustainability Lab โดยนักศึกษา MBA สรรพสิ่งศศินทร์ จะจำเป็นต้องเลือกคัดกราบเรียน Action Learning lab อย่างน้อย 1 วิชาเพื่อผู้แหย่หลักสูตร MBA สิ่งของ ศศินทร์ “Sasin School of Management” (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งหนจุฬาลงแขนใน์สถาบันอุดมศึกษา) ด้วยกันโปรแกรมหลักสูตรปะปนกัน สามารถขึ้นทะเบียนร่วมงาน Open House ได้ที่นี่ ไม่ก็ดูซิยละเล็กทำให้ดีขึ้นแห่งหน wwwมันสมองsasinมันสมองedu ไม่ก็สอบถามแห่งหน 02 218 3851, 02 218 3861-62