SCB จัดตั้งขึ้น Academy เพิ่มเติมสกิลเทคโนโลยีพนักงานไปสู่ Tech Bank การเงินการธนาคารยุคใหม่

ขนองประกาศทีเด็ดต้นร่างกลับหัวหกกลับ หรือ Going Upside Down พร้อมข่าวทำให้เรียบลดจำนวนรวมสำนักงานสาขา เพื่อจะสอดรับสารภาพกับพฤติกรรมผู้บริโภคสถานที่หันมาทำธุรกรรมผ่านมือกะเกณฑ์แทน ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อการลดจำนวนรวมพนักงานเจียรด้วย ปัจจุบัน SCB ก็มีการเคลื่อนที่อีกครั้ง กับจุดหมายเก่าแก่…ภายใต้การดำรงฐานะ The Most Admired Bank (แบงค์แห่งหนน่าชื่นชอบตกขอบ) พร้อมด้วยการออกมาข้อมูล “สับเปลี่ยน” ทักษะเจ้าหน้าที่ผ่าน SCB Academy“งานลดปริมาณพนักงานเกิดเรื่องแห่งหนดิฉันไม่เคยตั้งใจเอาไว้แต่แรก เสียแต่ว่าจำนวนสำนักงานสาขาสรรพสิ่งแบงค์จะต้องน้อยลง เสียแต่ว่าสมรรถนะสรรพสิ่งเจ้าหน้าที่กว่า 27,000 มนุษย์ จักจำเป็นจะต้องสอดคล้องกับดักรูปแบบการทำงานแห่งหนกำลังจะมีขึ้นไม่ว่าจักที่ครรลองเริ่มแรกหรือว่าเปลี่ยนไปชนิดทั้งมวล ดิฉันจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความแน่ใจแจกบุคลากรสิ่งของ SCB แหวทั้งหมดประกอบด้วยอนาคตกาล มีโอกาส และสามารถเป็นพลังนวชาตสิ่งขององค์กรคว้า ดิฉันแล้วก็ทุ่มเทงบดุลเพื่อสับเปลี่ยนขีดความสามารถบุคลากรด้วยงบบัญชีใกล้เคียงกับการลงทุนข้างเทคโนโลยี เพื่อที่จะคล้องจองกับดักความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นวันข้างหน้าชิ้นเกือบ” เจ้าเอ็งวันอาทิตย์ นันคู่ทยาเสพติด กรรมการผู้จัดการเทอะทะ ด้วยกันประธานพนักงานบริหาร ธนาคารประเทศไทยการค้า เอ่ยถึงการจัดตั้ง SCB Academy ครบครันกล่าวอีกว่า ที่พรรษาที่ผ่านมา SCB ได้จัดอบรมบ่มนิสัยด้าน e-Learning อายุมากเจ้าหน้าที่นับหมื่นมนุช เพราะดีฉันนับงานก่อสร้างความถนัดดิจิทัล การเปิดกว้างเทคโนโลยี งานใช้คืนเทคโนโลยีเพื่อจะต่อยอดอยากด้วยกันก่อสร้างผลดี ถือเป็นข้อความแห่งดิฉันไม่สามารถก่อสร้างอวัยวะปัญญาแบบนั้นได้เอง แล้วก็ก่อกำเนิดเค้าโครงความคิดณงานสร้างพาร์ทเนอร์ชิพโมเดล เพื่อที่จะขยายและก่อสร้างความสามารถใหม่ๆ แก่บุคลากรสิ่งของดีฉัน ซึ่งเดี๋ยวนี้อยู่ระหว่างพูดคุยกับดัก “Tech Giant” รายเอ็ด เพื่อจะการช่วยกันภายภาคหน้า ซึ่งประมาณการว่าจักประกอบด้วยความก้าวหน้าในตอนกลางปีตรงนี้เพราะว่า ลุกในที่วรวักระเป๋าแห้ง์ สุวมนุษย์ธ์ รองลงมาจากผู้จัดการเทอะทะ Dean of SCB Academy ได้อธิบายทำให้ดีขึ้นว่า SCB Academy ก่อตั้งเมื่อพฤษภาคม 2560 พร้อมด้วยเค้าโครงความคิดจัดตั้งสถาบันหมักชำความรู้แจ้งเมธาปีกการคลังการธนาคารกับความถนัดทางเทคโนโลยีแก่บุคลากร เพื่อนำเมธาความเก่งกาจจากไปใช้ประโยชน์ทั่วต่อเหตุการทำงานหรือว่าแม้แต่ความเป็นอยู่ประจำวัน เพื่อสาวเท้าไปสู่การเป็น Tech Bankเพราะ SCB Academy จะครอบครองจุดรวมการเรียนรู้เฉพาะเจาะจงด้านสรรพสิ่ง SCB เพื่อจะการเงินการธนาคารสมัยใหม่ ซึ่งจักสนับสนุนพัฒนาบุคลากรเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนรู้อนุศาสน์แห่งดีไซน์ลงมาครอบครองอย่างดี อาทิเช่น การเรียนรู้เทคโนโลยี , การชดใช้ Data , เค้าโครงความคิดสถานที่มีครรภ์ค้าเป็นตัวตั้งในที่บริการกระยาเลย เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ดามการเป็นองค์กรแห่งหนการเรียนรู้จริงๆ แล้วจริงๆ ผ่านส่วนประกอบ 3 ด้าน เช่น ข้างกายภาพ ปีกการให้ความรู้ และด้านเทคโนโลยีข้างกายภาพSCB Academy อยู่ในสภาพชั้น 18 กับ 19 โรงเรือนแหลมทองการค้าปาร์ค พลาซ่า East อีกด้วยเนื้อที่ 3,350 ตารางเมตร ซึ่งใน Academy แยกออกครอบครองบริเวณกระยาเลย อาทิ Playground , Hangout , Hemispheric Maze , Brain Gym , Thinking Platform , Connecting Zone , Learning Studio , Immersive Zone และ Learning Sphere ทั้งยังประกอบด้วยพื้นที่ co-working space บนชั้น 18 แจกพนักงานและคนภายนอกใช้ดำรงฐานะอู่พบเห็นปริวรรตไอเดียนวชาตๆ รวมถึง Quiet Zone เกี่ยวกับบุคลากรแห่งหนปรารถนาความเป็นส่วนตัวณการไตร่ตรองสร้างสรรค์ไอเดียกิจธุระข้างงานให้ความรู้หลักสูตรของ SCB Academy มีความหลาก อาทิ หลักสูตรการคลังการธนาคารพื้นฐาน หลักสูตร Online หลักสูตรแห่งกราบเรียนผ่านงานเวิร์คช้อป ด้วยกันหลักสูตรสถานที่สิงสถิตการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือแห่งหนเรียกหาดุ Immersive Learning ทั่วอีกต่างหากประกอบด้วยความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำตลอดที่กับต่างประเทศ ตลอดจนผู้ชำนาญพิเศษที่แวดวงเทคโนโลยีหรือไม่ก็การคลังการธนาคารสมัยใหม่ เพื่อที่จะสร้าง Forum เผื่อแผ่เค้าโครงความคิดกับหลักทำอายุมากเจ้าหน้าที่ SCB คว้าศึกษาตลอดปีข้างเทคโนโลยีจักมีการนำเทคโนโลยีการเรียนครรลองนวชาตๆ มาเอาใจช่วยแจกพนักงานง่ายกับเข้าถึงการเรียนรู้ รวมทั้งก่อสร้างความชำนาญการเรียนนวชาตๆ อายุมากบุคลากร อาทิเช่น Virtual Classroom , เทคโนโลยี AR – VR กอปรบทเรียน , การเรียนเปลี่ยนภาพยนตร์ซึ่งเกิดลงมาเฉพาะเจาะจงเพื่อจะพนักงาน , เข้าสังคมแห่งหนการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อที่จะก่อสร้างงานแบ่งปันและการศึกษาได้ตลอดเวลา.