ผลประกอบการปัจจุบัน ‘Shopee’ แม้รายได้โต ทว่าก็เข้าเนื้อทวีคูณด้วย

Sea group บริษัทแม่สรรพสิ่ง Shopee , Garena กับ AirPay ได้มาเสนอผลประกอบการของ3 เดือน 2 ของพรรษา 2561 โดย Shopee แม้รายได้จักก้าวหน้า 74.3% และยอดขายก้าวหน้า 14.4% ครั้นเปรียบกับไตรมาสจำเดิมของชันษา 2561 แม้ว่าการขาดทุนก็เพิ่มพูนขนมจาก 179.6 ล้านดอลลาร์แห่ง3 เดือนแต่ต้น เป็น 188.3 กล้อนดอลลาร์เกี่ยวกับการรายงานผลประกอบการสรรพสิ่ง3 เดือน 2 สิ่งของชันษา 2561 ทาง Sea group มีรายได้รวม 219.6 กล้อนดอลลาร์ เพิ่มพูนจากตอนเดียวกันสรรพสิ่งปีก่อน 71% และขาดทุนทวีดำรงฐานะ 250.8 ล้านดอลลาร์โดย หมวดอีคอมเไม่ร์ซ ประการ Shopee ประกอบด้วยเงินรายได้ 58.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มพูน 2,164.7% เมื่อเปรียบกับดักตอนเดียวกันสิ่งของปีกลายสถานที่รายได้สิงสู่แห่ง 2.6 ล้านดอลล่าร์ ด้วยกันก้าวหน้าขึ้นไป 74.3% พอเปรียบกับ3 เดือนแต่ต้นสิ่งของชันษา 2561 สถานที่ก่อเงินรายได้จากไป 33.7 กล้อนดอลลาร์ ด้านยอดจำหน่ายสุทธิ (GMV) สิงสู่สถานที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มพูน 170.6% ขนมจากระยะเดียวกันสรรพสิ่งปีกลาย กับใหญ่ขึ้น 14.4% จากไตรมาสแรกสรรพสิ่งปี 2561 สถานที่ประกอบด้วยยอดจำหน่ายสุทธิ 1.9 โพกเลี่ยนดอลล่าร์แม้รายได้กับยอดขายจักเพิ่มพูน แต่ไตรมาส 2 สิ่งของปีนี้ Shopee ก็ขาดทุนมากขึ้นดำรงฐานะ 188.3 ล้านดอลลาร์ ขณะเมื่อ3 เดือนแรกสิ่งของพรรษาตรงนี้ขาดทุนอยู่แห่ง 179.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมุข Forrest Li , Chairman and Group Chief Executive Officer สิ่งของ Sea group ให้เหตุผลดุ มาจากการลงทุน รวมไปถึงโสหุ้ยข้างการแลกเปลี่ยนด้วยกันการตลาดแห่งเพิ่มขนมจากการชิงดีชิงเด่นนั่นเองด้านหมวดการงานความบันเทิงดิจิทัล ประการ Garena แห่งก่อสร้างเงินรายได้ส่วนมากของ Sea มีเงินรายได้เพิ่มพูน 19% ครอบครอง 139.1 กล้อนดอลลาร์ เสียแต่ว่าจากความกระทบกระเทือนของผู้เล่นจบณเวียดนาม แห่งประกอบด้วยงานมีเปลี่ยนแปลงเงื่อนปมตั๋วทรัพย์สินเปลี่ยนผู้ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศ ทำเอารายได้ด้านตรงนี้ลดน้อยลง เพราะว่ามีเจาะจงซีกนี้สถานที่ 48.6 กล้อนดอลลาร์ระหว่างที่หมวดธุรกิจการเงิน โน่นคือ AirPay ประกอบด้วยยอดเงินผ่านกระบิลเงินสุทธิ (GTV) 2.5 โพกกล้อนดอลลาร์ ทวี 608.0% ซึ่งได้ผลเจริญติดสอยห้อยตามยอดขายสถานที่เพิ่มพูนดำเกิงขึ้นสิ่งของ Shopee หลักแหล่ง : seagroup