“ซัมขอน” แสดงสิ่งใหม่ “SmartThings App” ชูขึ้นเรื่องก้าวหน้าขนมจากอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์แปลนสิ้นไร้รอยต่อ แห่งธุรกิจ CES 2018

บริษัท ซัมท่อนไม้ อิเลคโทรนิคส์ กำหนด แถลงข่าวแห่งกิจธุระคอนซูเเขามอร์ อิเล็กทรอนิกส์ โชว์ (CES) รายปี 2561 จรดวิสัยทัศน์กับกรรมวิธีก่อสร้างความช่ำชองใช้งานอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ หรือกระไอกระแอมล่วงเวลา (Internet of Things – IOT) แปลนเฉียบแหลม อีกด้วยผลิตภัณฑ์นวชาตและเทคโนโลยีแห่งหนเข้าช่วยเหลือ ซัมขอนไม้บ่งบอกถึงจดคุณสมบัติพิเศษ ก่อสร้างชีพเชื่อมต่ออย่างแท้จริงเนื่องด้วยผู้ใช้ณทุกๆ ด้านสรรพสิ่งการดำรงชีวิตระหว่างการลงข่าวในที่วันนี้ ซัมขอนเปิดตัวผลิตภัณฑ์กับบริการนวชาต ผึ่งผายธิงส์ แอพ (SmartThings App) แห่งหนเชื่อมต่อผู้บริโภคพร้อมด้วยอุปกรณ์กระยาเลย ชนิดไร้จุดต่อณชีวิตประจำวัน ทั้งที่นิวาสสถาน ที่ว่าการ กับทุกๆ แห่งหน วิธีนวชาตเพื่อผู้ซื้อ ในที่งานบริหารด้วยกันจำกัดเครื่องไม้เครื่องมือกระไอกระแอมล่วงเวลาสิ่งของตัว แอพใหม่ตรงนี้จักร่วมอ่อนพกระไอกระแอมล่วงเวลาเก็บณสถานที่เดี่ยว (Single Touchpoint) อำนวยความสะดวกเนื่องด้วยชีพแห่งหนงานเชื่อมต่อ นอกจากนี้ ซัมขอนไม้ยังได้คบคิดเติม ฮาร์เลี่ยน อิคไนท์ (HARMAN Ignite) แพลตแบบฟอร์มกระบิลคประเทศลาวด์แห่งหนทวีความสามารถแจกรถยนต์อัจฉริยะเชื่อมต่อเข้ากับคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์สมาร์ทธิงส์ โดยเห็นดุ รถยนต์ครอบครองอีกชิ้นส่วนสำคัญสิ่งของไอล่วงเวลามร. คิม ฮแยง ช่อง สำคัญและหัวหน้าส่วนซัมท่อนไม้ คอนซูมเเขามอร์อิเล็กทรอนิกส์ กับซัมท่อนไม้ รีเสิร์ช เสนอ “ด้วยว่าผู้ซื้อณยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีไอล่วงเวลายังประกอบด้วยเรื่องเกลื่อนและประกอบด้วยเหตุ#สลับซับซ้อน เป็นเหตุให้ผู้ใช้เกิดความติดขัดในที่การใช้งานภายใต้ระบบนิเวศแห่งต่อสู้ห้ามในที่ท้องตลาดกับอีกทั้งไม่สมรรถตอบโจทย์ความปรารถนาที่เหตุสิ่งของการเช็ถักัพระบบของดีเร็วซ์ได้มาชนิดสิ้นไร้รอยต่อ อีกด้วยการข้อมูลไลน์อัพผลิตผลด้วยกันบริการนวชาตรายปีตรงนี้ภายในการทำงาน CES 2018 เป็นเหตุให้อุตสาหกรรมไอล่วงเวลามีกรณีคล่องขึ้นกับเชื่อมต่อได้ชนิดไร้ขีดจำกัด เพื่อจะสนับสนุนยกฐานะผู้ซื้อจ่ายสามารถทำกันได้ที่สรรพสิ่ง เราต่อยท้องแห้งการบรรลุตรงนี้ด้วยงานมุ่งมั่นคิดค้นโก้ดีงามด่วนซ์ปะปนกัน สิ่งของซัมท่อนไม้จ่ายใช้งานภายใต้ไอโอทีได้ทั้งหมดก่อนกำหนดปี 2020 ตรงนี้ ซึ่งจะสนับสนุนมอบผู้ใช้งานก่อสรรพสิ่งสถานที่ประสงค์คว้าจำเริญและรวดเร็วสูงสุดขึ้นไป” เรื่องอัจฉริยะณสรรพสิ่งเนื่องด้วยทั้งหมดส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งหนสำคัญสรรพสิ่งความคิดเห็นซัมขอนไม้ ตกว่างานเชื่อมต่อดีด่วนซ์ต่างๆ เข้าด้วยกันและจำกัดสรรพสิ่งเปลี่ยนเทคโนโลยีอัจฉริยะ หมดด้วยกันตรงนี้ทั้งสิ้นเพื่อที่จะก่อสร้างมูลค่าเพิ่มมอบกับดักผู้ซื้อบิ๊กซ์บด (Bixby) เลขานุการเสมือนแห่งหนชดใช้ความเห็นสิ่งของซัมขอนไม้ ลุ้นจ่ายประชาชนสามารถทำชิ้นปะปนกัน ได้มาเติบโตด้วยโก้โฟนสิ่งของตัวเอง หน้าที่ถัดไปของซัมท่อนไม้คือการรวมบิ๊กซ์บี้เข้ากับดีงามเร็วซ์สถานที่หลากหลายเติบโต หมายรวมอุปกรณ์มากกว่า 500 ล้านเครื่องเคราทั่วโลกสรรพสิ่งซัมขอน พร้อมด้วยการงานสมรู้ร่วมคิดของดีด่วนซ์กับบริการ ผสานเรื่องฉลาดในที่งานควบคุมงานข้างปะปนกัน ภายใต้หมู่อัจฉริยะ ทำให้การบริหารที่ขี้ข้าก์ต่างๆ ไม่ว่าจักครอบครอง งานซักผ้า การวางแผนเพราอาหาร หรือว่าแม้แต่การมองดูโทรทัศน์ ก็จักเป็นชิ้นแห่งง่ายขึ้นคล้ายจิตใจนึกดูแอพโก้ธิงส์ (SmartThings app) ซึ่งจะเริ่มณวสันต์นี้ จะประมวลแอพไอล่วงเวลาแห่งประกอบด้วยอยู่ปัจจุบันไว้ด้วยกัน อาทิ ซัมขอนไม้ คอนเนค, โก้โฮม, โก้ทิวทัศน์ กับอื่นๆ เข้าภายใต้กิจธุระจากแอพสมาร์ทธิงส์พ่างเล็กพผู้เดียว โดยจักเชื่อมต่อด้วยกันควบคุมดีด่วนซ์แห่งดึงขึ้นใช้งานสมาร์ทธิงส์ ทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทีวี จรจวบจนกระทั่งโก้โฟน สามารถจำกัดด้วยกันว่าการได้มาขนมจากสถานที่เดี่ยว สร้างประสบการณ์การเชื่อมต่อไร้ขีดจำกัดเปลี่ยนเล็กพผู้เดียวต้นร่างพ้นไปชะงัก อ่อนพโก้ธิงส์ ซึ่งครบถ้วนใช้งานที่วสันต์พรรษา 2018 บรรยายความหยุ่นด้วยกันการใช้งานต้นร่างเครั้นร์ซันนอลไลซ์มอบแก่ผู้บริโภค ไม่ว่าเขาทั้งหลายจะเชื่อมต่อด้วยดีเร็วซ์ไหนหรือจากแห่งไหนก็ตามพอให้ผู้บริโภคสมรรถเข้าถึงกระไอกระแอมโอทีได้เติบโตด้วยกันเพื่อที่จะลดความแตกต่างสรรพสิ่งเทคโนโลยี สิ่งใหม่แปลนดึงขึ้น (Open Innovation) ยังดำรงฐานะสาระสำคัญสิ่งของกลยุทธ์ไอล่วงเวลาของซัมขอนไม้ วันนี้ ซัมขอนไม้กระทำร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่างใกล้ชิด อาทิ โอเพ่น คอนเนคแนวมนุษยชาติทุบ้ ฟอรั่ม (OCF) เพื่อที่จะจำกัดมาตรฐานอุตสาหกรรมรากฐานซึ่งจะลุ้นเอื้อประโยชน์มอบไอโอทีใช้งานคว้าง่ายขึ้นไป โอภาษาซีเอฟ (OCF) ครอบครองหน่วยงานตรวจรับรองลงมาจากมาตรฐานกระไอกระแอมโอทีแห่งหนโค่งแรงกล้าที่แหล่งหล้า เพราะว่าแอร์ด้วยกันตู้เย็นแฟมิลี่ ฮับ ของซัมขอนจะครอบครองผลิตผลจำเดิมๆ แห่งหนได้มางานรับรองจากโอภาษาซีเอฟ เพราะวันหน้าการตรวจรับรองสิ่งของโอภาษาซีเอฟจักหมายรวมความเก่งกาจในที่การใช้งานภายใต้เล็กพโก้ธิงส์พร้อมด้วย (SmartThings Compatibility)ซัมขอนอีกทั้งคว้าข่าวนโยบายคลายแพลตแบบฟอร์มไอโอทีเพื่อจะความคล่องแคล่วร่างกายที่การใช้งานเลิศภายในรถยนต์ระหว่างที่ขับเคลื่อน งานเข้ามากระทำร่วมกับพาร์ทเนอร์บริษัทลูกของซัมท่อนไม้ “ฮาร์มัน” (HARMAN) ซึ่งจะนำเรือแพลตฟอร์ม ฮาร์เลี่ยน อิกค์ไนต์ (HARMAN Ignite) เพื่อโซลูชั่นรถแห่งเชื่อมต่อเข้าไปกับคลาวด์ ผึ่งผายธิงส์จักมีผลกระทบแจกรถกลายเป็นเครื่องประกอบสำคัญสิ่งของชีวิตประจำวันแห่งใช้คืนนวัตกรรมเชื่อมต่อถึงกันสร้างอนาคตสถานที่โลกงานเชื่อมต่อนอกจากนี้ ณระหว่างการลงข่าว ซัมขอนไม้อีกต่างหากคว้าเน้นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในที่การลงทุนในที่นวัตกรรมแห่งก้าวหน้า ที่ปี 2560 ซัมขอนไม้ชดใช้ทรัพย์สินกระทั่ง 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ในที่การวิจัยกับพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทฯ อีกต่างหากคว้าเพิ่มการลงทุนเปลี่ยนซัมท่อนไม้ เน็กซ์ (NEXT) ซึ่งดำรงฐานะโครงการประธานที่งานเร่งสับเปลี่ยนแปยอมซัมท่อนไม้เจียรไปสู่บริษัทฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ต้นร่างครบวงจร เฉพาะเจาะจงที่พรรษาที่ผ่านมา ซัมขอน เน็กซ์ ได้มาออกทุนจ่ายกับดักกงสีสตาร์กรองัพถึง 29 บริษัท และได้มาซื้อภารกิจสตาร์ทอัพเข้ามา 4 กงสีแห่งตลอดนวัตกรรมหลายชนิด อาทิเช่น กระไอกระแอมล่วงเวลา ปัญญาประดิษฐ์ (เอกระไอกระแอม) กับอ็ทรวงเมนเต็ด เรียลลิตี้ซัมขอนอีกต่างหากได้ตั้งขึ้นแกนกลางปัญญาประดิษฐ์ (AI Center) ขึ้นใหม่ในที่สถานะหน่วยงานวิจัยซัมท่อนไม้แห่งหนประสานรวมเข้าด้วยกัน ศูนย์รวมปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งรวมทั้งห้องทดลองทั่วโลกจักเกี่ยวโยงกับดักการทำงานแห่งซัมท่อนไม้กำลังวังชาทำงานสิงสู่ในที่เกาหลี และที่ซิลิคอน วัลพ้น์ รวมทั้งกิจกรรม M&A (วิเคราะห์และจัดการ) สรรพสิ่งกองกลาง เพื่อจะติดเครื่องความแข็งขันเจียรตรงหน้าที่เหตุของปัญญาประดิษฐ์หมู่เรื่องปลอดปากเหยี่ยวปากกาน็ใจซ์ เรือแพลตฟอร์มแห่งเติบโตก้าวกระโจนดังที่การเชื่อมต่อแห่งหนพอกพูนจำเป็นต้องมีการรักษาสวัสดีสถานที่ทุเลา ซัมขอนจึงคว้าประกาศนโยบายจับเทคโนโลยี ซัมขอนไม้ น็ทรวงซ์ ที่เชื่อถือได้ลงมาชดใช้ที่ดีเร็วซ์สถานที่เชื่อมต่อถึงกัน เช่น สมาร์ททีวี โก้โฟน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อก่อสร้างสวัสดีที่การใช้งานภายใต้ระบบนิเวศน์สิ่งของกระไอกระแอมล่วงเวลาทั้งผอง ยิ่งไปกว่านี้ ซัมขอนไม้อีกทั้งพยายามเสนอแนะหลักเกณฑ์ด้านสวัสดีเนื่องด้วยอุปกรณ์จากมือที่สามแห่งจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการร่วมกับดีด่วนซ์ซัมท่อนไม้ภายใต้ แอพผึ่งผายธิงส์ โดยหลักวิธานรวมถึงกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยกับมาตรฐานงานรับรองจักออกมาณครึ่งหนึ่งพรรษาจำเดิมสรรพสิ่งปี 2561ยกระดับความช่ำชองเชื่อมต่อสิ้นไร้ข่วนจำได้กีดสรรพสิ่งทุกดีรวดเร็วซ์ สนับสนุนไอล่วงเวลาเป็นเรื่องจับต้องได้มาสู่ผู้บริโภคงานประกาศเปิดฉากผลิตผลกับบริการนวชาตๆ ที่การทำงาน CES 2018 นับว่าเป็นการตอกย้ำประการชัดเจนว่าซัมขอนประกอบด้วยหน้าที่ในที่การรุนความเจริญที่งานให้ประสบการณ์ไอโอทีต้นฉบับไร้รอยต่อมอบกับผู้บริโภคการเชื่อมต่อในบ้าน: เริ่มต้นณปีนี้ โก้ทีวีของซัมขอนหมดด้วยกันสถานที่กำจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะประกอบด้วยบิ๊กซ์โม่ (Bixby) แห่งหนลุ้นสร้างการเชื่อมต่อที่โล่งระรื่นระหว่างดีเร็วซ์ต่างๆ เปลี่ยนงานเซ็ทอัพเช่นกรรมวิธีผู้เดียวบนโก้โทรทัศน์ เพราะว่าลุ้นมอบผู้ใช้งานสมรรถเข้าถึงอ่อนพทหาริเคชันยาเรือปะปนกัน ไฟล์รูปภาพ คอนตะแคง้นต์ และอื่นๆ อีกสูงสุด และดังที่ที่ทุกวันนี้ดีเร็วซ์กระยาเลย กระทำบนบานศาลกล่าวเรือแพลตฟอร์มกระบิลคลาวด์แห่งเชื่อมต่อกันสิงสู่ต่อจากนั้น สมาร์ทโทรทัศน์จึ่งจักสามารถดำเนินการร่วมกับ ตู้เย็นสถานที่มีเทคโนโลยีแฟมิลี่ ฮับ (Family Hub) ได้ประการลงตัวที่การวางแผนหมายกำหนดการโทรทัศน์แห่งหนหิวดู ออกอุบายหนของกิน และอื่นๆ อีกอุดม ไม่ว่าจักครอบครองจอของดีด่วนซ์ไรก็ตาม เพราะแฟมิลี่ ฮับ เจนเนอเรชั่นใหม่ จักเปิดฉากในที่ชันษา 2018 ด้วยกันจักดำเนินการร่วมกับระบบนิเวศของสมาร์ทธิงส์ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพงานเชื่อมต่อในที่ทำการ: ซัมขอนได้เปลี่ยนคำแปลนวชาตแห่งหนคอนเซ็ปต์กิจธุระข้างในที่ทำการต้นฉบับเริ่มแรกๆ พร้อมด้วยโซลูชันสถานที่จ่ายความอ่อนตัวรุ่งเรืองสนองตอบกับความมุ่งมาดปรารถนาของเจ้าหน้าที่ที่ทำการจากข้างนอกสถานที่ประการทันสมัย โดยได้มาเปิดฉาก ซัมขอนไม้ ฟลิป (Samsung Flip) เป็นครั้งแรกณกิจธุระ CES 2018 เพื่อที่จะเอาใจช่วยลดความยุ่งยากในที่กิจธุระสมรู้ร่วมคิดสิ่งของสำนักงานเพราะเชื่อมต่อกับดักผึ่งผายโฟนและโน้ตบุ๊กได้มาชนิดพอดี เพื่อให้ประชาชนสามารถแชร์คอนเท้นต์กับไอเดียกระยาเลย คว้าอย่างรวดเร็วภายในหมวดกระยาเลยการเชื่อมต่อต้นฉบับแตงโมใบรับเงินิกระแทก้: ซัมท่อนไม้ครอบครองเท้าหน้าการแปรไปชดใช้เครือข่าย 5 จี ซึ่งจะเล่าความชำนาญงานเชื่อมต่อต้นฉบับนวชาตแห่งเปลี่ยนแปลงเจียรอย่างแจ่มแจ้ง ซัมขอนและฮาร์มัน ได้มาสมคบคิดแสดงโลกทัศน์ณการขับขี่ปึกแผ่นและมีประสิทธิภาพจำเริญ เพราะประกอบด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์ม “ซัมท่อนไม้ ดิจิตอล ค็ใจพิต” (Samsung Digital Cockpit) ที่กิจธุระแถลงข่าว ซึ่งได้ผลรวมเทคโนโลยีงานเชื่อมต่อ 4 จี อ่อนลครั้งอี และ 5 จี กับจอภาพคุณลักษณะเยี่ยมของดีด่วนซ์ซัมขอนปะปนกัน เพื่อให้สมรรถเชื่อมต่อกับประกาศความสำราญและออกอุบายไลฟ์สไตล์ที่ต้นฉบับเชื่อมต่อเครือข่ายทุกเวลาได้อย่างแน่ใจยิ่งขึ้น เปลี่ยนชุดจำกัด เทเลเความเห็นชอบกซ์ (TCU) รับการติดต่อสื่อสารระหว่างรถด้วยกันสรรพสิ่งเข้าด้วยกันณขณะดั้นด้น ตั้งแต่รถ โครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย ด้วยกันมนุชดั้นด้นบาท ทำให้รถมีกรณีหัวไวและสนองตอบต่อภาวะแวดล้อมการเชื่อมต่อรอบๆได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยว่าข้อมูลเพิ่มเติมคล้องกับดักซัมขอนที่การทำงาน CES กรุณาเยี่ยมชม https://news.samsungมันสมองcom