ไปรษณีย์ประเทศไทย ยกขึ้นเค้าโครงความคิด ‘THP FIRST’ สู้การต่อสู้งานโลจิสติกส์

ตีกลองต่อสู้ตั้งแต่ต้นปีแยกออกครบถ้วนสู้รบที่เวลาที่การทำงานกับบริการด้านอีคอมเไม่ร์ซกับโลจิสติกส์ประกวดรุนแรง เนื่องด้วย ‘กองกลาง ไปรษณีย์ไทย ระลึกกัด’ ที่ประกาศเคลื่อนองค์กรภายใต้เค้าโครงความคิด ‘THP FIRST’ ก่อสร้างหน่วยงานจ่ายมีความพร้อมที่งานให้บริการแห่งสะอาดที่สุดที่ทุกส่วนงาน เพื่อที่จะสาวเท้าสู่งานดำรงฐานะผู้ให้บริการไปรษณีย์กับบริการอีคอมเไม่ร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจรชันษาที่ผ่านมา ไปรษณีย์แหลมทอง ได้มีการขยับอย่างต่อเนื่องแยกออกสามารถรบพุ่งกับดักคู่กัดสถานที่รุกจั้กๆในที่กิจธุระนี้ โดยเฉพาะคู่กัดรายประธานชนิด Kerry Express (เพระศอตรง เอ็กซ์เพรส) อาทิเช่น งานเริ่ม ‘รถเครื่องจับจับจ่ายใช้สอยรูปร่างนวชาต’ ตั้งกล่องไฟเบอร์กลาสนำร่องที่กรุงเทพฯ กับเมืองเทอะทะทั่วราชอาณาจักร รองรับความต้องการสิ่งของหมวดกิจธุระอีคอมเไม่ร์ซหรือ งานประสานมือ ‘สะอาดเอชเล็กล เอ๊กซ์เพรส’ ถก ‘ปลักเรียร์โพสต์’ (Courier Post) ในการให้บริการข้างลอจิสติกส์ระหว่างประเทศข้างใน 2-4 วัน ครบครันประกอบด้วยโซลูชั่น On Demand Delivery แยกออกเลือกเฟ้นขั้นตอนจัดส่งได้ตามความมุ่งมาดจวบจนข่าวสารตัดราคาคุณประโยชน์ส่งพัสดุภัณฑ์ภาพร่างทันที หรือ EMS ภายใต้ข้อแม้ที่ว่า พัสดุภัณฑ์จำเป็นจะต้องประกอบด้วยน้ำหนักตั้งแต่ 3 – 20 กิโล เพราะราคาที่เกลี่ยตัดทอนตรงนั้นจะเริ่มแรกสถานที่ 5 ตีน กับตัดทอนสูงสุดอยู่แห่ง 115 เท้า ฯลฯสำหรับยุทธศาสตร์ที่ชันษา 2562 การสงคราม ยกย่องคุณความดีพิบูล กรรมการผู้จัดการเทอะทะ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปที่ท) กล่าวว่า จักเน้นย้ำเจริญรอบด้าน เพื่อจะก้าวสู่งานดำรงฐานะผู้ให้บริการไปรษณีย์กับบริการ อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจร เช่นกันแนวคิด ‘THP FIRST’ มุ่งเน้นกิจธุระกับการให้บริการที่บริสุทธ์ที่สุดในทั้งหมดส่วนงาน มีการกำคราวดมาตรกกการทำงานของพนักงานด้วยกันกรรมกรแยกออกเหมาะสมและดีที่สุด เพื่อที่จะเคลื่อนหน่วยงานแยกออกดีเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจักครอบครอง ด้านการบริการ พร้อมด้วยการนำของใหม่เข้ามาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการเจริญ เช่น บริการเก็บเงินที่อาศัยผู้รับ (Cash On Delivery : COD) เพื่อที่จะตอบปัญหาหมวดลูกค้าอีคอมเมิร์ซ ด้วยกันหมวดผู้ซื้อ-จำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่มีอัตราการเติบโตโดยด่วนในช่วงปัจจุบัน และเป็นเยี่ยมในที่งานสร้างเสริมประสิทธิภาพปีกงานให้บริการระเบียบโลจิสติกส์ภาพร่างครบวงจรรวมทั้งให้ความสำคัญในที่การพัฒนาพนักงาน เปลี่ยนงานจัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรและลูกจ้างให้สมรรถจัดการประการตัวยง รู้มากความเก่งกาจฉลาดและเทคโนโลยีในที่ยุคดิจิทัล พร้อมด้วยเอื้อเฟื้อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร พอให้ก่อเกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคุณค่าบริการ จนกระทั่งสมรรถต่อยอดอยากปากแห้งเป็นกฏเกณฑ์งานให้บริการด้วยกันผลิตผลที่สะอาดที่สุด สามารถสร้างความพอใจให้กับผู้ใช้ด้วยกันผู้เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นเหตุให้ไปรษณีย์แหลมทองครอบครององค์กรแห่งผู้ใช้บริการประเทศไทยระลึกถึงในที่ลำดับเริ่มแรก“เราศรัทธาดุ การยกฐานะมาตรฐานคุณค่างานให้บริการ รวมถึงบริการด้วยกันผลิตผลใหม่สรรพสิ่งไปรษณีย์ประเทศไทย ตามแนวการกระทำงาน THP FIRST ในชันษาตรงนี้ จะทำเอาเราสมรรถเติบโต กับมีผลกระทบประกอบการเป็นไปตามความมุ่งหมายสถานที่วางเก็บ พร้อมด้วยก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์กับบริการอีคอมเไม่ร์ซโลจิสติกส์ครบวงจร พร้อมด้วยมาตรฐานสากลแห่งผู้ใช้บริการแหลมทองหวนคิดในที่ลดหลั่นแรก”นอกจากนั้นแนวคิด THP FIRST หลังจากนั้น ไปรษณีย์ไทย เตรียมจักปฏิรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกันบริการนวชาตออกมา รวมถึงแต่งเติมร่วมมือต่าง ๆ เช่น ประสานมือ สีน้ำเงินแก่อากาศนาวา คลายวงติดตั้งสิ่งของบริการไปรษณีย์โดยอัตโนมัติ (Automated Postal Machine: APM) เพื่ออำนวยความสะดวกกับดักนักเดินทางที่แรมรอนผ่านกระบวนสภาพอากาศห้อยฯ และประกอบด้วยสิ่งของที่ไม่สามารถจับส่วนตัวขึ้นไปเครื่องบินได้มา เพื่อให้บริการวานส่งสิ่งของเครื่องใช้รวมหมดที่และต่างชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง ในที่อัตราเปอร์เซ็นต์ต้นฉบับเหมาจ่ายเพราะว่าตอนนี้ประกอบด้วยงานเข้าประจำที่ ใน 8 สนามบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาประเทศสุวรรณภูมิ , สนามบินนานาประเทศกระบี่ , สนามบินนครศรีธรรมราช , ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ , สนามบินนานาชาติจังหวัดอุดรธานี , ท่าอากาศยานขอนแก่น , สนามบินแม่สอด และท่าอากาศยานนานาประเทศอุบลราชธานี ซึ่งที่พรรษา 2562 มีแผนจักตั้งสิ่งของดังที่กล่าวมาแล้วมาเข้าประจำที่เพิ่มพูนอีก สิบ สถานที่ และประมาณดุ จะสมรรถเข้าประจำที่ครบถ้วนทุกหัวระแหงข้างในปี 2563